ועדת העזבונות 2022

קול קורא ועדת העזבונות 2022 , קרן עזבונות 2022 , רשימת עזבונות מיועדים

ביום 05/04/2021 פרסמה וועדת העזבונות קול קורא להגשת בקשות, לפיו מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים שלהלן, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים, המיועדים רק למוסדות בעלי ניסיון מוכח בנושאים אלו:

א. פרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים. במסגרת נושא תמיכה זה - יוגשו בקשות לתכניות פיתוח ו/או ליישום ו/או להצטיידות ו/או להטמעה של טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על:
* מציאות מדומה או רבודה.
* ו / או תלת מימד.
* ו / או בינה מלאכותית.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 3 מש"ח.

ב. פרויקטים להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, כלפי בת/בן זוג, כלפי ילדים, או כלפי הורים.
בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשות או מלכ"ר אשר מעסיק כח אדם מקצועי ומותאם לתחום, שהוא בעל נסיון מקצועי של לפחות שלוש שנים בעיסוק בתחום (יש לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון).
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 4 מש"ח.

ג. פרויקטים בתחום לימוד והוראה, בליווי אישי לילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי מוחלש בגילאי בתי ספר יסודיים, להתמודדות עם פערי לימוד שנוצרו עקב מחלת הקורונה. בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשויות מקומיות, או על ידי מלכ"רים המפעילים תכניות לליווי פרטני בסיוע בלימודים לתלמידים בבתי ספר יסודיים (כדוגמת פר"ח) ועבור ילדיםהמוכרים על ידי רשויות הרווחה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 8 מש"ח.

ד. פרויקטים לתמיכה בחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים או כחיילים חסרי
עורף משפחתי תומך. בקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו על ידי מלכ"רים המטפלים בחיילים בודדים ובחיילים שהוכרו כחסרי עורף משפחתי תומך. בגדרי נושא תמיכה זה יינתן סיוע לתכניות ל:
* אוריינות דיגיטלית.
* הכשרות מקצועיות ושיבוץ בתעסוקה.
* ליווי וסיוע במיצוי זכויות.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 5 מש"ח.

ה. פרויקטים להענקת אוריינות דיגיטלית לבני הגיל השלישי.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 1.5 מש"ח.

ו. פרויקטים של מופעים ואירועי תרבות במרחב הציבורי של הפריפריה הגיאוגרפית (ע"פ הרשימה לעניין פריפריה גיאוגרפית המופיעה בנספח ה 1 בהחלטת הממשלה מספר 3738 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" מיום 15.04.2018 , אשר פורסמה באתר gov.il במרשתת) והמדורגים בדירוג סוציואקונומי 1 - 5 בדירוג הלמ"ס. לנושא זה לא יוגשו בקשות לאירועים המיועדים לערב חג העצמאות או לחג העצמאות. בקשות לנושא זה יוגשו על ידי רשויות מקומיות (ביישובים המוגדרים כאמור) או על ידי תאגידים, מסוג מלכ"ר, של אמנים בתחום אמנויות הבמה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 4 מש"ח.

ז. תכניות כוללות של פעילות עם צעירות וצעירים מסורבי גיוס לצה"ל על רקע רישום פלילי, במטרה להביא לגיוסם לצה"ל, ללוותם בעת שרותם הצבאי וגם לאחריו. בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מלכ"ר שהפעילות האמורה היא לפחות חלק ממטרות התאגדותו, ואשר יש לו ניסיון מוכח בתחום הפעילות האמור (יש לצרף אסמכתאות לניסיון).
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 1.5 מש"ח.

ח. פרויקטים להקמה (ללא בניה חדשה) ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על - 5 מש"ח.

ט. תמיכה בפרוייקטים של טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלות (לרבות אוכלוסיה במצב סיעודי)- בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות יעודיים לטיפול באוכלוסיה זו.
תקציב לנושא- 10 מש"ח.

י. תמיכה  בפרויקטים  לרווחת  ניצולי  שואה  נזקקים – בקשות  על  פי  נושא  זה  תוגשנה על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה. נזקקות של אוכלוסיית היעד תיקבע  על פי  קריטריונים  שיצורפו  לכל בקשה.
תקציב לנושא- 5 מש"ח.

יא. תמיכה בפרויקטים של אירועי תרבות ברחבי הארץ לציבור הרחב (למעט אירועים בחג בעצמאות) ללא דרישת תשלום מהקהל- בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שעיסוקם העיקרי הוא הפקת אירועי תרבות ואומנות, וכן על ידי רשויות מקומיות.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על- 5 מש"ח.

המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום 05/04/2021 התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו 24/05/2021 עד השעה 14:00.

רשימת העזבונות המיועדים

הנחיות ועדת העזבונות להגשת בקשה לשנת 2022

 

אם מצאת התאמה בין המוסד שלך ובין אחד מנושאי התמיכה או העזבונות המיועדים
פנה למשרדנו כדי להצליח

משרדנו אשר הינו המומחה בנושא, מתכבד להודיע כי לקבלת ייעוץ מקצועי בתשלום בנושאים: ההגשה לוועדת העזבונות,  תכנון הבקשה, ניסוח הבקשה , או בדיקתה, הציבור מוזמן ליצור קשר דרך אתר זה.

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

 

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"
בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן
ללמעלה מ 90% מלקוחותינו אשר זכו בתמיכות 
אשר הסתכמו ב 5 השנים 2016-2020 בלמעלה מ -
100,000,000 ש"ח  

 

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

 

ועדת העזבונות 2022