ועדת העזבונות 2021

קול קורא ועדת העזבונות 2021 , קרן עזבונות 2021 , רשימת עזבונות מיועדים

ביום 16/2/2020 פרסמה וועדת העזבונות קול קורא להגשת בקשות, לפיו מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים שלהלן, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים, המיועדים רק למוסדות בעלי ניסיון מוכח בנושאים אלו:

א. תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית מקצועית למקצועות הנדרשים בתעשייה, למעט הייטק. בקשות תמיכה לנושא זה יוגשו על ידי מוסדות המתמחים בהכשרה מקצועית טכנולוגית. תינתן עדיפות לתכנית שתשלב התקשרות בין המוסד המבקש לבין מעסיק/ים בתעשייה לצורך השמת בוגרי התכניות בתעסוקה אצל המעסיק.

     תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על- 5 מש"ח.

ב. שיפוץ ושיפור עמדות מטופל בחדרי מיון בבתי חולים ציבוריים כלליים, והצטיידות חדרי המיון במכשור רפואי (לא תינתן תמיכה לשיפוץ חלקים אחרים של חדרי המיון).

     תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על- 8 מש"ח.

ג. מיזמים לפעילות ספורט של ילדים עם מוגבלות או בני נוער עם מוגבלות בגילאי – 6 
שנים עד 21 שנים. לנושא זה תוגשנה בקשות ע"י ארגוני ספורט או מוסדות שמטרת
הקמתם ועיקר פעילותם היא פעילות ספורט לילדים ולצעירים עם מוגבלות.

      תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 2 מש"ח.

ד. מיזמים לפעילויות פסיכולוגיות או חברתיות ע"י אנשי מקצוע מתמחים בטיפול 4 . בהלומי קרב או פוסט טראומה מפעולות איבה. לנושא זה יוגשו בקשות ע"י ארגונים שהוקמו למטרת הטיפול והשיקום של הלומי הקרב או פוסט טראומה מפעולות איבה, ושעיקר פעילותם נעשית עם אוכלוסייה זו.

     תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 2.5 מש"ח.

ה. תכניות לבני הנוער ולצעירים מהמגזר הבדואי להשתלבותם בפעילות במגזר הציבורי או לתכניות עידוד הגיוס לצה"ל או לשירות האזרחי, או להטבת הקשר עם מדינת ישראל רשויותיה ואוכלוסייתה.

     תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 2 מש"ח.

ן. פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בקשות לתמיכה בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית. הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה.

     תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 3.5 מש"ח.

 

המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום 16/2/2020 התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו 31/5/2020.

הקצבה תינתן רק בעבור "פרויקט" כפי הגדרתו בנוהל עבודת וועדת העזבונות, שמשמעותו תכנית מוגדרת לביצוע נושא מיוחד בשנת 2021 בתחום הפעילות של המוסד על פי מסמכי התאגדותו וכלול בנושאים הנתמכים על ידי וועדת העזבונות.

בהתאם לנוהל וועדת העיזבונות, בקשה שיחסרו בה מסמכים או פרטים תיפסל ולא תעלה לדיון בוועדת העזבונות. ניסיון העבר מלמד כי הוועדה נוהגת לפסול כ 80% מהבקשות.

אם מצאת התאמה בין המוסד שלך ובין אחד מנושאי התמיכה
פנה למשרדנו כדי להצליח

להלן רשימת העזבונות הרלוונטיים למוסדות, תמצית תיאורם וסכומם (מומלץ לעיין בהתניות המלאות של העיזבון):

1,851,000        אימוץ ילדים

36,000            יתומים

153,000           יתומים

260,500           יתומים

130,500           יתומים

28,000             ילדים יתומים

102,000           יתומים

26,500            מוסדות יתומים

15,500            מוסדות לילדים

246,000           חינוך ילדים יתומים

13,000            עיוורים נזקקים

14,500            נכים ממוצא אירופאי

140,500           ילדים עיוורים

284,000           עיוורים

54,000             מוסד לילדים עורים

1,090,000        מעון תינוקות

40,000             קורבנות טרור

50,500            קורבנות טרור

12,500             נפגעי טרור

4,148,000        יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה

10,500            סיוע רפואי לקרבנות טרור

106,500           ילדים נפגעי טרור

168,000          ילדים פצועים

68,500           רווחת אזרחים יהודים

11,500            מלגות

45,500             מלגות

12,000             מלגות

15,500            עמותה למתן מלגות

476,000           חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים

102,500          חינוך דתי

20,500           תלמידי תיכון שאינם יכולים לשלם

549,500         תלמידי תיכון שאינם יכולים לשלם

269,000         חינוך ילדים

672,500        חינוך ילדים

96,500          חינוך ילדים נזקקים

12,000          ילדים מחוננים

61,000           ילדים במצוקה

10,500            בתי ספר קיימים - ממשלתיים

39,500            בנייה שיפוץ ו/או הצטיידות

1,611,000       בית ספר

1,436,000       מדינת ישראל

12,500            מחקר רפואי

16,500            מחקר  רפואי

15,500            מחקר רפואי

5,326,000        מחקר רפואי

62,000            מחקר סרטן

58,500             דלקת עצמות

165,000           בית חולים לילדים

1,898,000        בית חולים בישראל

239,500           בית חולים בישראל

190,500           פרוייקטים בתחום הרפואה

162,500           טיפול והבראת חולי סרטן

12,500           מוסדות ללימודי רפואה

104,000          אמבולנסים למדינת ישראל

199,500         רכישת אמבולנס טיפול נמרץ

11,500           איכות הסביבה

308,500          מטרות בתחום איכות הסביבה

42,000            הגנה על החי ועל הסביבה

39,000             הגנת הטבע

10,000             פעולות ייעור

46,000             פעולות ייעור

10,000             פעולות ייעור

26,500             פעולות ייעור

137,000           פעולות ייעור

508,000           פעולות ייעור

96,000           נטיעת עצים

10,500           נטיעת עצים

36,500            נטיעת עצים

91,500           מטרותבתחום השיכון

37,000            ניצולי שואה

345,500           לבניית בתי מגורים

28,000             סיוע לפליטים

123,500           סיוע לפליטים יהודים

6,583,500        שימור מאורעות השואה

2,202,000        חסידי אומות עולם

29,500             עולי בריה'מ

172,500           עולי בריה'מ

17,500             עולים עניים

468,500           סיוע לשיכון עולים

247,500           סיוע לשיכון עולים

10,000             סיוע לשיכון עולים

29,500             עולים חדשים

120,500           עולים חדשים

62,500              יישוב עולים

576,500           ישובים של  יהודים מאירופה

105,000           עולים מרוסיה

1,245,500        יישוב עולים מרוסיה

29,000            יישוב עולים מרוסיה

17,500          הקמת או פיתוח קיבוצים

219,500         ילדים

16,500           נכי צ.ה.ל

31,500            נכי צ.ה.ל

13,500            נכי צ.ה.ל

337,500           נכי צ.ה.ל

15,500            נכי צ.ה.ל

19,000            נכי מלחמה

3,825,500,       נכי מלחמה

1,091,500,       נכי מלחמה

38,000            משפחות שכולות

1,265,000        משפחות שכולות

82,500            משפחות שכולות

1,141,000        משפחות שכולות של חיילים

230,500           להגנת מדינת ישראל

16,000             להגנת מדינת ישראל

59,000             להגנת מדינת ישראל

194,000           להגנת מדינת ישראל

299,000           להגנת מדינת ישראל

16,000            לצרכי ביטחון לאומי

38,000            כללי בטחון

4,197,000        להגנה וחיזוק מדינת ישראל

665,000          תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות

1,605,000        בטחון צרכי

10,000            בטחון צרכי

67,500           מחקר

22,000           גיבורי מלחמות ישראל

1,599,000      לטובת המדינה

21,000           לטובת המדינה

15,000           קשישים

48,500           קשישים

47,000            קשישים

33,000            קשישים

533,500          מוסדות קשישים

37,500            מוסדות קשישים

21,500             בית אבות

603,000           בית אבות

13,500            בית אבות לטובת עניים

43,000            מושב זקנים סיעודי ממשלתי

182,500           מוסד  סיעודי

12,500             מוסד  סיעודי

4,084,500        קשישים בודדים וקשישים חולים

65,500             לילדים וקשישים עניים

404,000           גופים שנותנים שרותי רווחה

10,000             סיוע לעניים נזקקים

156,500           סיוע לעניים נזקקים

1,910,000        נזקקים

3,366,000        נזקקים

80,500             נזקקים

31,500            ילדים נזקקים

48,000            ילדים נזקקים

576,000           למשפחות נזקקות

12,126,500      מוסד ילדים על הכרמל

74,500            שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים

29,000           לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה

98,500            לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה

25,500           נפגעי השריפה בכרמל

28,500           סיוע לנפגעי השריפות 11.2016

120,000          ילדים שעברו התעללות, הזנחה או אונס

86,500            מוזיקאים קלאסיים צעירים

53,000            תרבות וחינוך לנוער

143,000           חקלאות

737,500           חקלאות

121,500           מחקר

4,734,000        דם בנק

801,000           קידום הבנה בין יהדות ונצרות

34,000             כיסוי הוצאות עתידיות

148,000           צער בעלי חיים

 

משרדנו אשר הינו המומחה בנושא, מתכבד להודיע כי לקבלת ייעוץ מקצועי בתשלום בנושאים: ההגשה לוועדת העזבונות,  תכנון הבקשה, ניסוח הבקשה , או בדיקתה, הציבור מוזמן ליצור קשר דרך אתר זה.

 

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2017 ללקוחותינו למעלה מ 20,000,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2017
 94% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - למעלה מ 50,000,000 ש"ח.

הצטרפו להצלחה


ועדת העזבונות 2021