תמיכות מחברות ובנקים

תמיכות מחברות ובנקים

חברות מסחריות רבות תומכות בעמותות.

התמיכה יכולה להינתן בכסף או בשווה-כסף.

החברות תורמות בממוצע כ 0.2% ממחזור ההכנסות שלהן.

סה"כ התרומה הכוללת של כלל החברות בארץ מסתכמת מידי שנה בכמיליארד ש"ח.

החברות תורמות על מנת להגדיל את רווחיהן באמצעות תוצאות התרומה המביאות לעלייה בתדמיתן. מחקרים שפורסמו הראו כי בעקבות השקעה בקהילה של 0.2% מההכנסות, הכנסות החברות עלו ב-0.5%.

 ארגון מעלה,  הפועל על-פי ההנחה כי לניהול אחריות תאגידית יש ערך עסקי-כלכלי עבור עסקים, אשר הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת עולמית של ארגוני-עסקים המקדמים אחריות תאגידית, מדרג את תרומת החברות המסחריות לקהילה. דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. הדירוג מתבסס על קריטריונים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית ובהם מידת המעורבות בקהילה. 

 

יוסף שפר, המכיר את שני צידי המתרס, הן מעבודתו עם החברות הבורסאיות והן מעבודתו עם העמותות חקר ומכיר היטב את מדיניות התמיכות של חברות מסחריות רבות.

 

המערכת הבקאית תומכת מידי שנה בהיקפים המגיעים למעל 100,000,000 ש"ח.

כך לדוגמא
בנק הפועלים תומך בעמותות בסכום המגיע לכ 47,000,000 ש"ח בשנה.
בנק לאומי תומך בעמותות בסכום המגיע לכ 32,000,000 ש"ח בשנה.

יוסף שפר אשר כיהן בתפקידים כלכליים במערכת הבנקאית, חקר ומכיר את הדרכים לזכות בתמיכות המערכת הבנקאית.

בזכות הגשה נכונה, לקוחותינו זוכים מידי שנה בתמיכות מהמערכת הבנקאית.

 

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.