תמיכות מחברות ובנקים

תמיכות מחברות ובנקים

חברות מסחריות רבות תומכות בעמותות.

התמיכה יכולה להינתן בכסף או בשווה-כסף.

החברות תורמות בממוצע כ 0.2% ממחזור ההכנסות שלהן.

סה"כ התרומה הכוללת של כלל החברות בארץ מסתכמת מידי שנה בכמיליארד ש"ח.

החברות תורמות על מנת להגדיל את רווחיהן באמצעות תוצאות התרומה המביאות לעלייה בתדמיתן. מחקרים שפורסמו הראו כי בעקבות השקעה בקהילה של 0.2% מההכנסות, הכנסות החברות עלו ב-0.5%.

 ארגון מעלה,  הפועל על-פי ההנחה כי לניהול אחריות תאגידית יש ערך עסקי-כלכלי עבור עסקים, אשר הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת עולמית של ארגוני-עסקים המקדמים אחריות תאגידית, מדרג את תרומת החברות המסחריות לקהילה. דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. הדירוג מתבסס על קריטריונים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית ובהם מידת המעורבות בקהילה. 

 

יוסף שפר, המכיר את שני צידי המתרס, הן מעבודתו עם החברות הבורסאיות והן מעבודתו עם העמותות חקר ומכיר היטב את מדיניות התמיכות של חברות מסחריות רבות.

 

המערכת הבקאית תומכת מידי שנה בהיקפים המגיעים למעל 100,000,000 ש"ח.

כך לדוגמא, 
בנק הפועלים תומך בעמותות בסכום המגיע לכ 47,000,000 ש"ח בשנה.
בנק לאומי תומך בעמותות בסכום המגיע לכ 32,000,000 ש"ח בשנה.

יוסף שפר אשר כיהן בתפקידים כלכליים במערכת הבנקאית, חקר ומכיר את הדרכים לזכות בתמיכות המערכת הבנקאית.

ב"ה בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מבנקים, תמיכות מדינה, וכן מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל, כך לדוגמא:

 • כפר הנוער הודיות - 20 אלף ש"ח מקרן אנגלית.  
 • כפר הנוער הודיות -  50,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • כפר הנוער הודיות-  10,000 ש"ח  מחברת תקשורת
 • קרן עזרה לזולת קרית גת - 10,000 ש"ח מחברת רכב
 • קרן עזרה לזולת קרית גת - 5,000 ש"ח מחברת בניה
 • מרכז ספורט הרכיבה -  10,000 ש"ח מחברת רכב
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה - 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה - 20,000 ש"ח מחברת הייטק
 • גומת חן - 125,000 ש"ח מחברת הייטק
 • גומת חן - 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן - 15,400 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • גומת חן - 30,000 ש"ח מקרן פילנטרופית משפחתית
 • מפעל החסד יד ביד -  55,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים -   20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - 88,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • עתיד עם תקוה - 20,000 מקרן בנקאית
 • מרכז ספורט הרכיבה - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • לב ח"ש - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה -   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה -  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע - 55,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • מכינה קדם צבאית בני דוד - 40,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • העמותה למען הזקן באשכול - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • קהילת נצרים באריאל - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • חיברותא בית שאן והעמק - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכינה קדם צבאית כרמי חיל פרדס רימוני - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכון ירושלים - 20,000 מקרן בנקאית
 • פימל - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • פימל - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • כפר הנוער בית חג"י - 50,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • כפר הנוער בית חג"י - 132,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי

רוצה גם לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.