תמיכות מקרנות

קרנות פילנתרופיות

 

בעולם פעילות אלפי קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של מיליארדי דולרים.

בארץ פעילות עשרות קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

משרדנו - המפעיל מחלקת מחקר - חוקר כל העת את מדיניות התמיכות של הקרנות, התנאים השונים, המטרות המשתנות, ומועדי ההגשה.

משרדנו מטפל הן בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות, והן בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

 

ב"ה משרדנו הצליח להביא ללקוחותינו תמיכות בסכומים ניכרים מקרנות פילנתרופיות.

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.