תמיכות עירוניות

תמיכות לעמותות מרשויות מקומיות

רשויות מקומיות מפרסמות הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"). 

חוזר המנכ"ל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי תרבות, דת ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

דוגמא טובה לתמיכות עירוניות הינה עיריית הרצליה, אשר מעניקה מידי שנה מיליוני ₪ לעשרות עמותות.
כך לדוגמא, בשנת 2013 העניקה עיריית הרצליה תמיכות בהיקף כספי כולל של 10,325,547 ₪ ל 76 מוסדות, ממוצע של 135,862 ₪. 

את הבקשות ניתן להגיש בהתאם ובכפיפות לחוזר המנכ"ל ובכפוף לתבחינים למתן תמיכות.

יוסף שפר ערך ביקורות עומק ברשויות מקומיות רבות מטעם האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, חקר ומכיר היטב את נהלי ומדיניות התמיכה שלהן.

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.