תמיכה לרב בקהילה

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה לבתי כנסת וגרעינים תורניים מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס לבתי הכנסת ולגרעינים תורניים תמיכות מדינה מתקנת רב בקהילה.

משרדנו גייס בשנים האחרונות לבתי כנסת למעלה מ 2 מיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות לועדי בתי כנסת ולגרעינים תורניים מכל רחבי הארץ.