תמיכות לבתי כנסת

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה לבתי כנסת מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס לבתי הכנסת תמיכות מדינה, תמיכות מוועדת העזבונות ותמיכות מחברות ומקרנות וכן מתורמים פרטיים והנצחות.

משרדנו גייס בשנים האחרונות לבתי כנסת למעלה מ 2 מיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות לועדי בתי כנסת מכל רחבי הארץ.