מידע על קרנות

אגוד בקהילה

עמותות וארגונים מקומיים וארציים, בתרומה לנזקקים. תחומי חברה וקהילה, חינוך ובריאות.

ביטוח לאומי-הקרן למפעלים מיוחדים

מימון פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים בקהילה. פיתוח שירותים עבור קבוצות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, כגון: נשים/אימהות, ילדים, קשישים, נכים, מובטלים ואנשי מילואים, אסירים משוחררים, אנשים עם מוגבלות, ילדים ונוער בסיכון.

הקרן החדשה לישראל

זכויות אדם ואזרח, צדק חברתי וכלכלי, פלורליזם דתי ותרבותי, איכות סביבה, חברה משותפת ומאבק בגזענות, חופש דת, החברה הערבית בישראל, קידום שיח דמוקרטי.

על הארגונים לעמוד בקריטריונים של הקווים המנחים למתן מענקים, וניתנת עדיפות לאסטרטגיות פעולה המכוונות לשינוי חברתי, כגון הדיינות משפטית, השפעה על מקבלי החלטות, התארגנות קהילתית, הכשרת פעילים וחינוך הציבור.

יד הנדיב

ארגוני קהילה ורווחה המפגינים ידע, מקצועיות ויתרונות המבדילים בינם לבין ארגונים אחרים, או סיוע לפרויקטים המתמודדים עם בעיה או צורך קיימים ותורמים לקידום פתרון או ידע בתחום, כגון: הכשרת כוח אדם, פיתוח תכנים, פיתוח ידע ורכישת ציוד.

יק''א לישראל

חקלאות (מחקר ופיתוח), חינוך (בניית מכללה אקדמית בתל חי, מחשוב מרכז חינוכי, לימוד עברית לעולים, בניית בית ספר, הקמת מכינה למנהיגות חברתית) ותיירות (שיפוץ אכסניית נוער שדה בוקר, שיקום רחוב ראשונים במנחמיה, שביל עמק המעיינות, תערוכה קבועה, יחידות אירוח לנכים, תאורת אתר, שביל אופניים, בניית מסעדה).

לאומי אחרי

קידום בני נוער וצעירים לקראת שילוב בחברה, העלאת מספר הזכאים לת. בגרות, העלאת מספר המתגייסים לצה"ל לשירות איכותי, חינוך לערכים ומעורבות חברתית, עידוד מנהיגות אישית בקהילה, פעילות סעד, העברת כספים לגופים אחרים למימון פרויקטים חינוכיים. תחומים כגון בריאות, רווחה, איכות הסביבה, השכלה, פיתוח כלכלי-חברתי ועוד.

לאומי בקהילה

ועדת חסויות דנה בבקשות בתחומי: בריאות, מדע, חינוך ילדים ונוער, אומנות, תרבות וספורט, קהילה וחברה ובוחנת אותן על פי קריטריונים שנקבעו. תרומות כספיות לקידום מטרות חברתיות ותרבותיות. תמיכה בפרויקטים חברתיים ולאומיים על ידי מתן חסות עבור שיתוף פעולה.

מועצת הפיס לתרבות ואומנות

יוענקו פרסים לאמנים בתחום: בתחום התיאטרון- פרס לבימאי, בתחום המחול- פרס ליוצר, בתחום המוסיקה הקלאסית- פרס להרכב, בתחום המוסיקה הישראלית- פרס ליוצר, בתחום האמנות החזותית- פרס לאמן, בתחום השירה- פרס למשורר.

מועצת הפיס לתרבות ואומנות – פסטיבלים

פסטיבלים מטעם רשויות מקומיות או מי מטעמן. שיקולים: עידוד יצירה תרבותית ואמנותית בקרב הקהל הרחב וחשיפה נרחבת של העשייה , האמנותית בציבור. אופי הפסטיבל, חשיבותו ותרומתו לחי האמנות בארץ , מתן עדיפות לפסטיבל אזורי שבו מעורבת יותר מרשות מקומית אחת , מתן עדיפות לפיזור גיאוגרפי מרבי של הפסטיבלים הנתמכים.

פועלים בקהילה

פרויקטים ארציים, תוך הסתייעות בגורמי מפתח. פיתוח חברתי קהילתי. פיתוח מבוסס על העקרונות הבאים: התמקדות בנושא ליבה הקרוב לאופי הבנק ומהותי לחברה הישראלית. לא עשייה זמנית, אלא פרויקט לטווח רחוק. מהלך הפרויקט נמדד על פי האפקטיביות של השגת מטרותיו. לקחים מופקים לאורך הפרויקט ומיושמים במהלכו. אין מדובר בפרויקט עצמאי אלא בשותפות אסטרטגית עם גורמים נוספים בקהילה, לרבות שותפים מקצועיים.

נגישות – העצמת אנשים עם מוגבלות בדגש על מתן שרות שוויוני והזדמנויות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, הבנק משקיע בהטמעת תוכניות נגישות בעסקים ומשקיע במגוון רחב של עמותות וארגונים חברתיים כגון "נגישות ישראל", ״בית איזי שפירא״, ו״עמותת אתגרים", הפועלים למען אנשים עם מוגבלות.

חינוך פיננסי והתנהלות פיננסית נכונה למבוגרים וצעירים.

עצמאות דיגיטלית של אוכלוסיית הוותיקים - כדי לסייע לציבור האזרחים הוותיקים בישראל להתנהל במציאות החדשה, להפיג את הבדידות, וליהנות מאיכות החיים שעצמאות דיגיטלית מספקת. בנק הפועלים משיק תוכנית ארצית, במסגרתה יוענקו הדרכות אוריינות דיגיטלית: שימוש במייל ובמדיה, יכולת חיפוש מידע וגלישה בטוחה לצד צרכנות באינטרנט ובנקאות מקוונת. ההדרכות יתקיימו ברחבי הארץ בסניפי הבנק, במרכזים ייעודיים ובבתי אבות.

הגברת התעסוקה בקרב אוכלוסיות חלשות, תוך מתן כלים ותמיכה בעמותות ותכניות תעסוקה והעצמה.

במקביל למיקודים חברתיים אלו, ממשיך הבנק לתרום לטובת קידום הרווחה, הבריאות והתרבות בישראל, בעיקר בפריפריה החברתית והגאוגרפית.

קרן אניאס ובני שטינמץ

הקרן פועלת בשותפות עם רשויות מקומיות להפעלת מערכי שירותים יישוביים לגיל הרך, מסייעת הקרן לארגונים הפועלים בתחום נוער בסיכון, תומכת הקרן גם בארגונים רבים הפועלים בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, המדע והבריאות. למוזיאונים, תיאטראות, לאגודה למלחמה בסרטן.

קרן אריה יהודה ישראל

פרויקטים ופעילות חברתית לקידום נשים ונערות בחברה הישראלית, נשים מוכות ונערות בסיכון.

קרן אריסון

תחומי: בריאות חינוך, ילדים ונוער, תרבות-אמנות וספורט, אוכלוסיות במצוקה, אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות, מוגבלויות וצרכים מיוחדים, נכויות ומחקר.

קרן בוקסנבאום נטע

תחומי: ציוד רפואי, רפואה, מחקר רפואי, סרטן, רכישת השכלה וקידום החינוך, מוסדות חינוך, מלגות למיעוטי יכולת, נוער בסיכון, תמיכה וקידום אוכלוסיות מיוחדות, ילדים ונוער עם מוגבלויות במוסדות טיפוליים, משפחות במצוקה, כתבי עת ומחקרים היסטוריים, שימור ערכיים היסטוריים, מורשת ציונית.

קרן גנדיר

ארגונים, תוכניות, קבוצות ומיזמים בתחום הצעירים (גילאי 18-30). בקשות לתמיכה בנושאים: קהילות בוגרים המקדמות אג'נדה ויזמות חברתית. תכניות חדשנוית וייחודיות לקידום מנהיגות ושותפות אזרחית פעילה של צעירים. פיתוח פעילות ו/או התארגנות פוליטית (א-מפלגתית) של קבוצות, קהילות וארגוני צעירים כאמצעי לקידום שינוי חברתי ויצירת השפעה על נושאים הקשורים לשיווין ולצדק חברתי.

קרן דלק למדע, חינוך ותרבות

תחומי חינוך ורפואה, תוכנית לשיפור הישגים וזכאות לתעודת בגרות, תרומה לעמותות מזון.

קרן טבע

מובילות, מצוינות וחדשנות = ערכים מרכזיים. מעורבת בחברה ותומכת במגוון רחב של פעולות חברתיות. בתחום התרבות - רק במוסדות עימם יש לה שותפות.

התרומה ייעודית לפרויקט ספציפי.

תתמוך רק בפעילות העמותות למען חוליהן ולא תממן תקורות.

אינה תורמת תרופות.

קרן יוסף וקריסטינה קסירר

תחומי: נוער בסיכון, אוכלוסיות מוגבלות וחלשות, בריאות, חינוך, בדואים, נשים.

קרן מוריה

השתתת עקרונות צדק חברתי ושוויון זכויות והזדמנויות בחברה. עובדת עם הקהילה האתיופית להגביר מנהיגות, הזדמנויות חינוכיות וארגונים מקרב הקהילה. עזרה לקהילות מקופחות לפתח יכולתן בעצמאות ושליטה על חייהן ולהכשיר מנהיגות. קידום השתתפות מהותית ועמוקה של מנהיגות היוצאת מקרב קהילת אוכלוסיית היעד בעיצובן ויישומן של תוכניות ובתהליכי קבלת ההחלטות. דגש על הגברת ייצוג בהנהלת העמותות ובצוותים הפועלים בשטח. עידוד ממשלה לספק שירותים ראויים ושווים, תוך שמירה על זכויות אדם של כל אזרחי המדינה. טיפוח שיתוף פעולה והבניית יחסי גומלין בין ארגונים ופרטים שפועלים לאור מטרות קרן מוריה.

מוריה גם מתמקדת בהשוואת זכויות והזדמנויות לאזרחים הערביים בישראל, תוך שימת דגש על אוכלוסיית הנשים והבדואים.

בנוסף, מוריה עובדת יחד עם הקרן החדשה לישראל בתמיכה בזכויות האזרח ובהשתלבותם של עולי מדינות חבר העמים בחייה הדמוקרטים של מדינת ישראל.

קרן מיראז'

א. פיתוח הנגב. ב. ארגונים המסייעים לעולים חדשים . ג. חיילים בודדים.

הקרן פועלת במספר מישורים מקבילים, ומטרתה ליצור שיח ציבורי חיובי סביב הנגב ולהפוך אותו לאזור מוביל ואידאלי למגורים, לעסקים, ליזמות, ליצירה ולחדשנות.

קרן נאמן

תחומי: עוני, חינוך, תורה ודת, יוזמה ציבורית לפיתוח הקהילה הישראלית.

המוסדות והפרויקטים בישראל נמצאים תחת פיקוח קרן נאמן בישראל להבטיח שכספים הוצאו כראוי וממלאים אחר הוראות המיסוי הקנדי.

בנוסף , תמיכה בפרויקטים בכל רחבי הארץ המעניקים שירותי בריאות ומפיקים מוצרים המונעים ומטפלים באיומים חמורים לבריאות תקינה, פרויקטים המספקים טיפול לנפגעי תאונות, וגם ייעוץ ותמיכה לאנשים עם סרטן .

קרן נאמן תומכת גם בתוכניות המספקות שירותי אמבולנס ציבורי, פרמדיקים או שירותי כבאות.

קרן רוטרי ישראל

קידום השלום ומניעת סכסוכים, טיפול במחלות ומניעתן, מים וסניטציה, בריאות היולדות והיילודים, חינוך ואוריינות בסיסיים, מיגור העוני ע"י פיתוח כלכלי וקהילתי, מלגות, מיגור מחלת הפוליו.

קרן רוטשילד

ערכי אחריות חברתית, שוויון הזדמנויות, רב תרבותיות, כבוד לשונה, סובלנות ומקצועיות, מיצוי השכלה גבוהה, מצוינות אקדמית, אמנות, יזמות-אימפקט ומנהיגות.

קרן רשי

הקרן פועלת תוך תיאום ובמימון משותף עם הממשלה ורשויות מקומיות, הפעלה של תוכניות באמצעות מכרזים ממשלתיים בתחומים הבאים: צמצום פערים חינוכיים, ילדים ונוער בסיכון, מנהיגות ומצוינות, אוכלוסיית צרכים מיוחדים, פרויקטי בנייה.

קרן שח"ף

ריכוז וגיבוש קהילה, פרויקטים בקהילות בתחומי חינוך, חברה וקהילה (תינתן העדפה להמשכיות של פרויקטים שתוקצבו על ידי הקרן). ארגונים מייצגים יזמי קהילות.

קרן שטראוס

פרויקטים המסייעים לציבור לשפר אורח חיים בהיבטי תזונה ואורח חיים אקטיבי. ארגונים חברתיים המקדמים והמפעילים בפועל פרויקטים בגיאוגרפיית ישראל, בתחום: פעילות גופנית בקהילה (אורח חיים אקטיבי) מניעת השמנה בקרב ילדים, חינוך ומודעות לתזונה נכונה ובריאה לאורח חיים בריא, איזון והתמודדות עם לחץ. הנגשת מזון בריא ומקדם, הקמת תשתיות מזון קהילתיות: אורח חיים בריא ואקטיבי, איכות חיים של קהילות והכשרת סוכני שינוי בקהילה בנושאים אלו. ארגונים המפתחים תכניות, פרויקטים ועסקים חברתיים חדשים וחדשניים בנושאים אלו.

קרן שלי

עדיפות לתמיכה בשימור והצלת הסביבה (פחות בעלי חיים אבל אפשר לנסות): גינה חינוכית אקולוגית, מודעות סביבתית, שיקום חיות בר, פיתוח פארק טבע עירוני, אימוץ כלבים, סימון שבילים, יער קהילתי, אופניים, טיפוח חורשה, אורח חיים בריא, חיסכון במים, חצר אקולגית בבי"ס.

לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה.

מתן משקיעים בקהילה

מגוון נושאים חברתיים, בהם: חינוך, רווחה, ילדים, בני נוער, מוגבלויות, יציאה ממעגל העוני, מניעת אלימות, קשישים, בריאות פיזית ונפשית, קידום סובלנות, שמירה על הסביבה, תרבות ואומנות.

קרן נדב

יוזמות המקדמות הבנה של המושג עמיות יהודית, בניית זהות קולקטיבית יהודית ויצירת קשרים מתמשכים בין יהודים בעולם.

קידום השיח הפלורליסטי בעולם היהודי, תוך תמיכה ועידוד יוזמות בתחום העמיות היהודית.

קרן אמא

בעיקר בתחום החינוך.

הקרן משקיעה בתחום החינוך, התרבות והאומנות במטרה לצמצם את הפערים החברתיים בישראל ולקדם את החשיפה לאומנות ולתרבות.

הקרן משקיעה במלגות לימודים לסטודנטים, בתוכניות העשרה לאחר שעות הלימודים, בבניית ספריות לימוד במוסדות אקדמיים ובתמיכה במוסדות לאומנות.

קרן שלם

מסלול רגיל: מממנת תקנים של 160 מתנדבי שרות לאומי. מסלול מקוצר: עבור שיפוץ ו/או ציוד מסגרות קיימות, בהן היקף הפרויקט עד 80,000 ₪. המימון מלא ולא נדרשת השתתפות.

קרן שלם-מסלול רגיל - בניה, שיפוץ, ציוד ופיתוח חצרות , כל פרויקט שמוערך בעלות של מעל 80,000 מופנה למסלול זה. היקף ההשתתפות של הרשות לא יפחת מ- 20%. רשויות בעלות רמה סוציו-אקונומית נמוכה, זכאיות להשתתפות מופחתת.

קרן שלם-מסלול מעלה - בניה, שיפוץ, ציוד ופיתוח חצרות כל פרויקט שמוערך בעלות של עד 80,000 מופנה למסלול זה. אין צורך בהשתתפות גורם נוסף במימון.

הפדרציה היהודית של ניו יורק

אספקת שירותים חברתיים וסוציאליים לעניים, מבוגרים ואנשים נזקקים.

מגבית בריטניה

התמקדות עיקרית בנוער וחינוך. פועלת בשותפות עם תוכניות העוסקות בתשתית חברתית ובפיתוח וחיזוק קהילות. בונים תוכנית ארוכת טווח להתחדשות וליכולת התאוששות מהירה, תוך יצירת מוסדות מקומיים, שירותים והזדמנויות שיאפשרו שגשוג.

הפדרציה היהודית של סן פרנציסקו

סיוע בצמצום פערים כלכליים, סיפוק שיווין הזדמנויות, חיזוק הזהות היהודית והקהילה בישראל, חיזוק אוכלוסייה חלשה בישראל באמצעות תהליכים חברתיים כלכליים. הבטחה כי ישראלים ויהודים ברחבי העולם כולו ימשיכו לחלוק ערכים דומים סביב זהות משותפת.

קרן סובל

טיפול רפואי לרבות טיפול הפוגה, מקום אשפוז לחולים סופניים, טיפול לילדים ולמבוגרים נכים גופנית ונפשית, חינוך והכשרה למבוגרים ולילדים עם מגבלות פיזיות ולקויות למידה, טיפול ותמיכה בקשישים, טיפול ותמיכה לילדים, חסרי בית, קליטה (ישראל בלבד), דו קיום (ישראל בלבד), השכלה גבוהה (ישראל בלבד).

קרן מתנאל

מלגות לימודים לתלמידים נזקקים, סטודנטים וחוקרים.

קרן תמורה

אימוץ מסגרות קהילתיות שונות הזקוקות לתמיכה כספית, מעשית ורגשית.

קרן אן פרנק

א. קידום השלום. ב. קישורים בין העמים מעבר לגבולות תרבותית, דתית, אתנית. ג. חינוך של ילדים ובני נוער במאבק נגד גזענות, דעות קדומות ואלימות. ד. זכויות נשים וילדים. ה. תנאי רווחה של פליטים. ו. ניצולי שואה.

קרן קונרד אנדאואר

א. הידוק היחסים בין ישראל לגרמניה וטיפוח קשריה של ישראל עם אירופה . ב. קידום דיאלוג בין מדינות האזור לשם התמודדות עם הסכסוך במזרח התיכון. ג. טיפוח ערכי דמוקרטיה משותפים וחיזוק מדינת חוק והחברה האזרחית. ד. עידוד כלכלת שוק חברתית.

קרן יהל ליאון רקנאטי

צמצום הפערים בחברה ע"י הנעת תהליכים חברתיים ותמיכה בארגונים ללא מטרות רווח הפועלים למען רווחה, בריאות, חינוך ותרבות.

קרן משפחת סטיינהרט

החייאת הזהות היהודית דרך יוזמות בתחום החינוך, הדת והתרבות. 

קרן מאירוף

הקמת מרכזי חינוך ותרבות בארץ.

קרן לוי לאסן

נשים: קידום כלכלי, מסורבות גט. פועלים בארץ לקידום צדק חברתי וזכויות אדם על ידי עידוד למנהיגות ויזמות של ארגוני חברה אזרחית.

קרן ישראל אחת

רווחה פיתוח וביטחון ביישובי יו"ש ועוטף עזה (גינות משחקים, מקוואות, אתרי עתיקות, מצלמות אבטחה וכד').

קרן וואהל

מדעי הרפואה, הרווחה והחינוך, פרויקטים באומנויות ובמדעי הרוח.

קרן וולפסון

פרויקטים הקשורים לחינוך יהודי.