רשם העמותות

אודות רשם העמותות

רשם העמותות פועל בהתאם לחוק העמותות
מנתוני רשם העמותות עולה כי קיימות כ- 30,000 עמותות רשומות,
מתוכן כ- 15,000 עמותות פעילות.
מתוכן לכ 11,000 עמותות יש אישור על ניהול תקין.

לרשם העמותות מוקנות סמכויות רבות בכל הקשור לאישור תקנוני עמותות וסמכויות הבקרה והפיקוח.

רישום עמותות נעשה בשני מסלולים:
מסלול מקוצר- רישום עמותות שאימצו תקנון מצוי על פי התוספת הראשונה לחוק.
מסלול רגיל - רישום עמותות הנרשמות עם תקנון מיוחד.

יחידת רשם העמותות בבדיקת כל העמותות, ומנפיקה אישורי ניהול תקין לעמותות העומדות בדרישות הדין.

כאשר מבדיקת העמותה עולה כי קיימים ליקויים, ננקטים צעדים כלפי העמותות ובמסגרתם: אי מתן אישור ניהול תקין, מינוי חוקר, נקיטה בהליכי פירוק, דרישה מהעמותה לעמוד בתכנית הבראה, או הטלת קנסות.

הנושאים המרכזיים בהם מטפל רשם העמותות:
רישום עמותות וחברות לתועלת הציבור
שינויי שם מטרות ותקנון
מתן אישור ניהול תקין
ביצוע ביקורות עומק
בדיקת תלונות
הכנת תכניות לתיקון ליקויים
פירוקים

לייעוץ חינם בנושא רשם העמותות – צור קשר כעת.

רשם העמותות