ועדת העזבונות 2020

קול קורא ועדת העזבונות 2020 , קרן עזבונות 2020 , רשימת עזבונות מיועדים

ביום 14/3/2019 פרסמה וועדת העזבונות קול קורא להגשת בקשות, לפיו מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים שלהלן, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים, המיועדים רק למוסדות בעלי ניסיון מוכח בנושאים אלו:

א. תמיכה בבתי אבות – (שאינם "דיור מוגן" המופעל ע"י חברה עסקית) ומרכזי יום לקשישים. התמיכות יוענקו לצורך ביצוע שיפוצים ולרכישת ציוד לרווחת דיירי בתי האבות ולמרכזי היום.

תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על- 15 מש"ח.

ב. לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים.

תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על- 10 מש"ח.

ג. להוסטלים (בתנאי פנימייה) ולפנימיות לנוער בסיכון – לשיפוץ ולהצטיידות לרווחת הנוער ולפעילויות חברתיות ותרבותיות, וכן לתוכניות לשילובם של בני הנוער בסיכון בפעילות לטובת הקהילה.

      תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 10 מש"ח.

בקשות לנושא זה יוגשו בהתקיים שני התנאים שלהלן:

· מוסדות כאמור המפוקחים ע"י משרד הרווחה ו/או הרשות המקומית בתחומה הם פועלים.

· מוסדות כאמור בהם מועסק צוות מקצועי ייעודי לטיפול בנוער בסיכון.

ד. תמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים.

תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 7 מש"ח.

המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום 14.03.2019 התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו 12.05.2019.

הקצבה תינתן רק בעבור "פרויקט" כפי הגדרתו בנוהל עבודת וועדת העזבונות, שמשמעותו תכנית מוגדרת לביצוע נושא מיוחד בשנת 2020 בתחום הפעילות של המוסד על פי מסמכי התאגדותו וכלול בנושאים הנתמכים על ידי וועדת העזבונות.

בהתאם לנוהל וועדת העיזבונות, בקשה שיחסרו בה מסמכים או פרטים תיפסל ולא תעלה לדיון בוועדת העזבונות. ניסיון העבר מלמד כי הוועדה נוהגת לפסול כ 80% מהבקשות.

אם מצאת התאמה בין המוסד שלך ובין אחד מנושאי התמיכה 
פנה למשרדנו כדי להצליח

להלן רשימת העזבונות הרלוונטיים למוסדות, תמצית תיאורם וסכומם (מומלץ לעיין בהתניות המלאות של העיזבון):

סכום העיזבון      תיאור העיזבון

7,694,000     מחקר רפואי

11,000         לצורך מימון מחקר רפואי במוסד בארץ בדגש על מחלות לב וריאות

13,000         מחקר רפואי בתחומי מחלות לב וסרטן

51,000         מחקר הסרטן בישראל

136,000       מחצית מיתרת עזבוני למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד בהתאם לפקודת המס של ארה"ב, בעדיפות למחקר רפואי.

15,000         טיפול רפואי לנזקקים

15,500         לבניית חדרים חדשים בבית חולים או מעבדות למחקר רפואי.

41,500         בית חולים לילדים

50,000         לבי"ח עבור טיפול במחלות  .OSTEOMYOLEITE

426,000       פרויקטים בתחום הרפואה

934,000       טיפול והבראת חולי סרטן

105,000       מוסד סיעודי

582,000       רכישת אמבולנס טיפול נמרץ

47,000         למימון נטיעת עצים כחלק מתכנית הייעור של מדינת ישראל.

39,000 פעולות ייעור

492,00         עבור הנטיעה הטיפוח והשימור של יערות בישראל

10,000         הגנה על החי ועל הסביבה

47,000         למדינת ישראל עבור נטיעת עצים

17,000         להקמת גן ציבורי או גן שעשועים לילדים

107,000       להעשרת האדמה, תבואה, בקר - או ניסויים בתחומי החקלאות

122,000       סיוע לקיבוצים חדשים , בעיקר לחקלאות.

104,000       מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסויים על בע"ח

201,500       פרויקטים למניעת צער בעלי חיים

453,500       מטרות בתחום איכות הסביבה

16,000         לסעד משפטי לנזקקים

176,500       עולי בריה"מ

12,000         לעולי בריה"מ עבור חינוך בריאות, או צרכים כלליים

16,500         אספקת שירותים באופן ישיר לעולי בריה"מ

13,000         לקידום ולמימון עלייתם וקליטתם של יהודים ממדינות מזרח אירופה בישראל

72,000         למטרת הקמתם ופיתוחם של קיבוצים או למטרת יישוב עולים

12,000         קליטת עולים

14,000         קליטת עליה

32,000         לעולים נזקקים

371,000       סיוע לשיכון עולים קשישים

55,000         סיוע לשיכון עולים קשישים

25,000         דיור או עזרה לעולים מברית המועצות

25,000         למדינת ישראל עבור עולים לצורכי מזון ודיור

23,000         לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים ,ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

33,000         ליישוב עולים חדשים

54,000        עבור עולים רוסים

69,500        עזרה בקליטה של עולים חדשים יוצאי רוסיה

650,000      עבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים

1,243,000   לצורך יישובם של עולים רוסיים

188,000      לטובת אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים

14,000        נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות

11,500        לנכי צה"ל

289,000      לנכי צה"ל

27,000        לנכי צה"ל

32,500        משפחות שכולות

70,500        לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה.

16,000        לצורך תמיכה וחינוך של עולים יתומים

16,500        יתומים

49,000        יתומים

16,000        חינוך וסיוע ליתומים

237,500      סיוע ליתומים

39,000        מלגות ליתומים בבתי יתומים יהודיים

219,000      חינוך ילדים יתומים

34,500        ילדים יתומים

52,000        למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים, לרבות ילדים עזובים, נצרכים, יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א

17,000        מוסד אשר נותן מענקים לילדים נזקקים לצורך הכשרה המקצועית

24,000        טיפול וחינוך לילדים יתומים

11,500        למשרד הרווחה למטרת שיקום בנות חסרות בית

11,000        לעיוורים נזקקים

120,000      סיוע ושיקום ילדים עיוורים

209,500      לתמיכה בעיוורים

46,000       לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיוורים

127,000     מעון תינוקות

1,578,500  לפרויקטים הנוגעים לאימוץ

71,500      עבור צעירים בגילאי 30-10 שהם לומדי מוסיקה קלאסית

387,500    לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית ספר יסודי בפרט.

1,742,000 לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

15,500     חינוך ילדים

10,000     לתוכניות מיוחדות לילדים מחוננים

28,000     למתן מלגות בתחומי לימודי המדע

157,000   למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני

10,500     למוסדות ללימודי רפואה - להצטיידות

60,500     להצטיידות בתי ספר יסודיים

509,000   לחינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

338,000   לצורך קידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה

2,961,000 להקמת גן ילדים בקרית מוצקין בסמוך לרח 'רש"י 15, קרית מוצקין.

1,084,000 משפחות שכולות

977,500   משפחות שכולות

12,000     קורבנות פיגועי טרור

20,500     עבור קורבנות טרור

104,500   יתומים מאב, או גם מאב וגם מאם מחמת פעולות טרור

3,536,000 לטובת חינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור

1,375,000 לצורך מחקר בנשק צבאי

18,000     לטיפול בילדים נפגעי חרדה בישובים באזורי מתיחות

1,208,500 תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות המדינה

1,113,500 לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה.

26,000      להגנת מדינת ישראל

10,500      להגנת מדינת ישראל

186,500    להגנת מדינת ישראל

746,000    להגנת מדינת ישראל

14,000      להגנת מדינת ישראל

13,500      למדינת ישראל לצורכי בטחון לאומי

32,500      להגנת מדינת ישראל

29,000      פליטים פלשתינאים

58,000      לנשיא מדינת ישראל לתמיכה במחקר

13,000      לנכי צה"ל ממלחמות

935,000    נכי מלחמה

3,449,000 שיקום ותמיכה לנכי מלחמה

16,500     נכי מלחמה

42,500     לגיבורי מלחמות ישראל

7,731,500 שימור מאורעות השואה

24,000    סיוע לניצולי שואה נזקקים

221,500  ניצולי שואה

53,000    לניצולי שואה הגרים בתל-אביב או בירושלים.

453,500  לשיפוץ ולתחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

18,000    לבית ספר יהודי-ערבי מרשת בתי הספר יד ביד בירושלים

78,500    מטרות בתחום השיכון

18,000    לבית אבות דתי בחיפה

290,000  בתי אבות

13,500    לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים בתחומים של דיור ועזרה בבית

1,900,000 לסיוע לנוער בסיכון

7,239,000 לרכוש או לבנות בהר כרמל בית לילדים בני 13-7 אשר להם בעיות עקב כל מה שעבר עליהם בחיים – לא חולים בגוף – דוגמת בית נס ציונה לילדים, הבית יישא את השם בית הילדה מאירהוף

25,000    עבור שיקום מבנים בצפון שנפגעו מהתקפות טילים

84,500    עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה

21,500    נפגעי השריפה באסון הכרמל

169,000  סיוע לנפגעי השריפות בחודש נובמבר 2016

46,000    לילדים שעברו התעללות )פיזית, נפשית או מינית(, הזנחה או אונס

124,500  מוזיקאים קלאסיים צעירים

318,500  תרבות וחינוך לנוער

 

משרדנו אשר הינו המומחה בנושא, מתכבד להודיע כי לקבלת ייעוץ מקצועי בתשלום בנושאים: ההגשה לוועדת העזבונות,  תכנון הבקשה, ניסוח הבקשה , או בדיקתה, הציבור מוזמן ליצור קשר דרך אתר זה.

 

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2017 ללקוחותינו למעלה מ 20,000,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2017
 94% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - למעלה מ 50,000,000 ש"ח.

הצטרפו להצלחה