רכזי עזבונות במשרדי ממשלה-כתובות וטלפונים

להלן מידע חשוב על מחלקות העזבונות במשרדי הממשלה השונים:

ועדת העזבונות
כתובת: צלאח א-דין 29, ת.ד. 49029, ירושלים.
טלפון: 073-3926333.
שעות מענה טלפוני: בימים ב' ו-ה' בין השעות 09:00-15:00.
דואר אלקטרוני: ezvonot3@justice.gov.il
.


משרד הרווחה – מחלקת עזבונות

רח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ת"ד 1260, רוממה, ירושלים 91012
יוכבד אילוז, מנהלת מחלקת עזבונות
02-5085290 ,  02-5085292/1

פקס: 02-5085977

YochiE@molsa.gov.il
 רותם דרייפוס, חשבת מחלקת עזבונות

02-5085007

rotemd@molsa.gov.il

לימור זוהרי

02-5085008

LimorZ@molsa.gov.il


משרד החינוך– מחלקת עזבונות

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים
 פקס: 02-5604723

חנה אמויאל, מנהלת מחלקת עזבונות
073-3935131
פקס: 02-5604723

hanaam@education.gov.il

 נאור

073-3935131

naoros@education.gov.il

 

המשרד לשרותי דת  – מחלקת עזבונות
רח' כנפי נשרים 7, ירושלים
אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות
02-5311198, 02-5311168, 02-5311126.
פקס: 02-5311332

EfraimA@dat.gov.il
כל פנייה ועדכון יש לשלוח למייל פיקוח ובקרת תמיכות: Tmichot@dat.gov.il

משרד הבריאות – מחלקת עזבונות
רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002
הדסה האס, רכזת תמיכות ועזבונות

02-5080805

פקס: 02-6785453

haddasa.hass@moh.gov.il


משרד הקליטה – מחלקת עזבונות 

רח' קפלן 2, ירושלים 91950
בת שבע בן הרוש,

073-3972115

פקס: 073-397230
batsheva@moia.gov.il

 

משרד הביטחון – מחלקת עזבונות

רח' קפלן 31, הקריה, תל-אביב 64734 (בניין חדש)
לירון נקיס, מרכזת ועדת עזבונות משרדית   

03-6934776

פקס: 073-3877602

 Liron_nakis@mod.gov.il

  

משרד ראש הממשלה – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 3, ירושלים

אופירה חפצדי, מרכזת ועדת תמיכות

02-6707122

פקס: 02-6773705

ofirah@pmo.gov.il

 

משרד המשפטים – מחלקת עזבונות

רח' צלאח א-דין 29, ירושלים

אייל סרי, ממונה תקציב, אגף תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה

02-6466969

EyalSe@justice.gov.il 

רונית טסטא

073-39267463 , 050-6217800 , 02-6466740

RonitT@justice.gov.il

 

 המשרד להגנת הסביבה – מחלקת עזבונות

רח' בנק ישראל 7, ג'נרי 2 ירושלים
שירה יצחקי, רכזת ועדת תמיכות

02-6553819

פקס: 02-6522355

shira@sviva.gov.il

רויטל גבאי- ראש ענף תיאום וביצוע

02-6495867

פקס:02-6495867
revitals@sviva.gov.il

משרד המדע והטכנולוגיה – מחלקת עזבונות
ת.ד. 49100, ירושלים 91490

רחלי הדר 

02-5411141

פקס: 02-5826033

rachelr@most.gov.il

 

משרד התרבות והספורט – מחלקת עזבונות
רחוב כנפי נשרים 22, ת.ד. 49100 ירושלים
מרים דנינו, רכזת ועדת תמיכות
טלפון: 02-5601736/7

פקס: 02-5601558

miryamda@most.gov.il

 

משרד הכלכלה – מחלקת עזבונות

רח' בנק ישראל 5, ירושלים

בתיה כהן
02-6662131
פקס: 02-6662937

Batya.Cohen@economy.gov.il 

 

משרד הבינוי והשיכון – מחלקת עזבונות
ת.ד. 18110, ירושלים 91180

לאה בן עזרא, רכזת לשכה בכירה

02-5847106/595.
פקס: 02-5847688

leahb@moch.gov.il

 
משרד התיירות – מחלקת עזבונות

רחוב בנק ישראל 5 ת.ד. 1018, ירושלים 91009
שרה אמסלם, ממונה מגזרי שיווק מינהל שיווק

02-6664235

פקס:02-6664408

 משרד החקלאות – מחלקת עזבונות

רחוב דרך המכבים, ראשון לציון, ת.ד. 30 בית דגן 50250
יוסי שטיינברג

03-9485543
פקס: 03-9485859

YossiS@moag.gov.il
  

משרד הפנים – מחלקת עזבונות
רח' קפלן 2, 91950 ת.ד. 6158, ירושלים 91061

יוסף בנישתי

02-6701430

פקס: 02-5697990

josephbe@moin.gov.il

 

ביטחון פנים- מחלקת עזבונות

ת.ד. 18182, ירושלים 91181

אורלי ביים, אגף תכנון תקצוב ובקרה

02-5428096 , 02-5428417 , 02-5427031

פקס:02-5428266

orlib@mops.gov.il
מור אביה חיון

073-3657863
aviah@mops.gov.il
דניאל מקסימוב

danielm@mops.gov.il

 

נשיא המדינה
רח' הנשיא 3, ירושלים 92188
שרון שפי, הממונה על ענייני רווחה ופניות הציבור
02-6707280
פקס: 02-5611033
Sharon@president.gov.ul

 

שיוויון חברתי

רחוב עם ועולמו 3, ירושלים 91919
שלום בוחבוט, רכז עזבונות
02-6547028 , 072-3389711

פקס: 02-6547077 , 02-6547028
shalomb@mse.gov.il

 

יוסף שפר מכיר היטב את הנהלים והמדיניות של מחלקות העזבונות במשרדי הממשלה השונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.