גיוס כספים ליישובים

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה ליישובים מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס לקיבוצים מגבול לבנון ועד גבול מצרים

  • תמיכות מוועדת העזבונות ליישובים
  • תמיכות מחברות ליישובים
  • תמיכות מקרנות ליישובים
  • תמיכות מייק"א ליישובים
  • ותמיכות מקק"ל ליישובים

משרדנו גייס ב 5 השנים האחרונות ליישובים למעלה מ 20 מיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות למזכירים של יישובים רבים.