גיוס כספים לקיבוצים

משרדנו מסייע בהצלחה מלאה לקיבוצים מכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיוע משרדנו מצליח לגייס לקיבוצים מגבול לבנון ועד גבול מצריים

  • תמיכות מוועדת העזבונות לקיבוצים
  • תמיכות מחברות לקיבוצים
  • תמיכות מקרנות לקיבוצים
  • תמיכות מייק"א לקיבוצים
  • ותמיכות מקק"ל לקיבוצים

משרדנו גייס בשנים האחרונות לקיבוצים למעלה מחמישה מיליון ש"ח.

להמלצות - ניתן לפנות למנהלים ולרכזי קהילה של קיבוצים רבים.