ועדת העזבונות 2019

קול קורא ועדת העזבונות 2019 , קרן עזבונות 2019 , רשימת עזבונות מיועדים

ביום 17/1/2018 פרסמה וועדת העזבונות קול קורא להגשת בקשות, לפיו מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק לפרויקט המתאים למטרתו של אחד מהעיזבונות המיועדים שלהלן, או לאחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים, המיועדים רק למוסדות בעלי ניסיון מוכח בנושאים אלו:

 • סך 2,500,000 ₪ - לתנועות נוער שיבצעו פעילות בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, דהיינו בני אדם נזקקים או מוגבלים ובמיוחד לבני נוער מוגבלים על ידי שילובם בפעילות תנועת הנוער.
 • סך 1,500,000 ₪ - למתנ"סים עבור השתתפות במימון הדרכות ומפגשים בשניים מהאתרים הבאים: הר הרצל , יד ושם, הכנסת, בית המשפט העליון, בית הנשיא, מנהרות הכותל, עיר דוד, מוזיאון ישראל, גבעת התחמושת, מוזיאון ארצות המקרא, מוזיאון לאמנות האסלאם, מגדל דוד, מוזיאון "על התפר", בית בגין.
 • סך 4,000,000 ₪ - לסיוע למכינות קדם צבאיות - לתחזוקה , לרכישת ציוד ולמלגות להנחה בשכר לימוד.
 • סך 7,000,000 ₪ - לשיפוץ, מיגון והצטיידות של מחלקות ילדים בבתי חולים או בתי חולים לילדים.

המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום 17.01.2018 התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו 04.03.2018.

הקצבה תינתן רק בעבור "פרויקט" כפי הגדרתו בנוהל עבודת וועדת העזבונות, שמשמעותו תכנית מוגדרת לביצוע נושא מיוחד בשנת 2019 בתחום הפעילות של המוסד על פי מסמכי התאגדותו וכלול בנושאים הנתמכים על ידי וועדת העזבונות.

בהתאם לנוהל וועדת העיזבונות, בקשה שיחסרו בה מסמכים או פרטים תיפסל ולא תעלה לדיון בוועדת העזבונות. ניסיון העבר מלמד כי הוועדה נוהגת לפסול כ 80% מהבקשות.

אם מצאת התאמה בין המוסד שלך ובין אחד מנושאי התמיכה
פנה למשרדנו כדי להצליח

רשימת העזבונות שפרסמה וועדת העזבונות כוללת עזבונות רבים אשר סכומם זעום או שמטרתם קשה למימוש. כגון "בית אבות דתי בחיפה" – עיזבון שאינו ניתן למימוש, מאחר ואין בית אבות דתי בחיפה העומד בתנאי הסף של וועדת העזבונות,

וכגון "פליטים פלשתינאים" – עיזבון שאינו ניתן למימוש מאחר והוא עומד בסתירה לנוהל עבודת וועדת העזבונות.

להלן רשימה מנופה ובה עזבונות בסך מעל 100,000 ₪ הרלוונטיים למוסדות, תמצית תיאורם וסכומם (מומלץ לעיין בהתניות המלאות של העיזבון):

 • 164,622          הגנה על הטבע בישראל
 • 220,022          מניעת צער בעלי חיים
 • 337,984          מטרות בתחום איכות הסביבה
 • 373,249          נטיעת עצים
 • 112,411          עבור נטיעת עצים בישוב חדש בנגב
 • 498,663          נטיעת עצים כחלק מתוכנית הייעור של מדינת ישראל
 • 134,941          יתומי מלחמה
 • 3,431,688      לחינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור
 • 1,427,119      למיגון של יישובים באזור עוטף עזה וגבול הצפון.
 • 1,228,121      משפחות שכולות
 • 112,265          נכי צה"ל
 • 3,234,689      נכי מלחמה
 • 117,917          לגיבורי מלחמות ישראל
 • 1,284,773      למדינת ישראל לצורך מחקר בנשק צבאי
 • 780,086          ילדים נפגעי אלימות והטרדה מינית
 • 614,138          למחקרים רפואיים
 • 153,755          לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיוורים
 • 199,828          תמיכה בעיוורים
 • 199,929          מלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני, כדוגמת המכינה הקדם צה"לית
 • 352,169          מוזיקאים קלאסיים צעירים
 • 1,182,733      לחינוך מוזיקלי בגילאי בית ספר יסודי
 • 268,884          מלגות לילדים בבתי ספר מקצועיים להכשרה מקצועית
 • 493,623          קידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה
 • 114,498          סיוע לקיבוצים שהוקמו החל משנת 1992 ובעיקר בתחום החקלאות
 • 1,490,287      לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.
 • 3,167,092      תמיכה במוסדות צדקה שמטרתם קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל
 • 1,700,793      בתי אבות
 • 145,356          לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים ויחודיים בתחומים של דיור ועזרה וטיפולים בבית - צדקה שתואמת את הגדרת "צדקה" בקוד הפנימי בארה"ב, בס' 2055.
 • 155,949          לטיפול ולחינוך של יתומים במדינת ישראל
 • 153,906          מוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים , בין היתר, יתומים ו/או ליתומים באופן פרטני בהתאם להמלצות משרד הרווחה
 • 104,024          למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים , לרבות ילדים עזובים , נצרכים , יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א
 • 14,217            מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות
 • 1,410,905      מעון תינוקות
 • 1,389,979      לפרויקטים הנוגעים לאימוץ בישראל.
 • 171,156          לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים, ותוכניות לסיוע, ועזרה לעולים
 • 1,479,683      קליטה ויישוב של עולים מרוסיה
 • 354,307          עולי בית המועצות
 • 175,816          לטובת אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים
 • 1,054,302      סיוע לשיכון עולים קשישים
 • 1,185,416      יישובם של עולים יהודים אירופאיים
 • 6,200,741      לרכוש או לבנות בכרמל בית לילדים בני 7-13 אשר להם בעיות עקב מה שעבר עליהם בחיים.
 • 2,083,047      תמיכה באנשים שבזמן השואה סייעו לאנשים שנרדפו ושמצבם הכלכלי צנוע

משרדנו אשר הינו המומחה בנושא, מתכבד להודיע כי לקבלת ייעוץ מקצועי בתשלום בנושאים: ההגשה לוועדת העזבונות,  תכנון הבקשה, ניסוח הבקשה , או בדיקתה, הציבור מוזמן ליצור קשר דרך אתר זה.

 

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2017 ללקוחותינו למעלה מ 20,000,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2017
 94% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - למעלה מ 50,000,000 ש"ח.

הצטרפו להצלחה

ועדת העזבונות 2019