שירותי החברה

שעת ייעוץ מקצועי - 1,800 ₪


פתיחת תיק ללקוח חדש - 8,000 ₪
משרדנו מסייע למוסדות ללא כוונת רווח באופן שוטף ולטווח ארוך של 60 חודשים לפחות. כדי להצטרף לחוג לקוחותינו המרוצים יש לשלם דמי פתיחת תיק בסף 8,000 ₪. התשלום הינו חד פעמי.


קבלת סעיף 46 - 6,000 ₪
משרדנו מטפל ביעילות בקבלה מהירה של אישור מוסד ציבור – סעיף 46 לצורך הכרה במס. משרדנו מצליח בדרך כלל לקבל את ההכרה תוך חודשים ספורים. העלות משולמת 50% מראש ו 50% לאחר קבלת האישור.

 

קבלת אישור הכרה למס' בארה"ב - 3,000 ₪
משרדנו מטפל ביעילות בקבלה מהירה של אישור הכרה למס בארה"ב. משרדנו מצליח בדרך כלל לקבל את ההכרה תוך חודשים ספורים. העלות משולמת 50% מראש ו 50% לאחר קבלת האישור.


שירות חודשי מלא - 7,000 ₪
במסגרת השרות החודשי משרדנו יטפל הן בכל הקשור לגיוס כספים מכל מקור שהוא והן בהתנהלות מול כל הרשויות, כגון רשם העמותות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ וכיו"ב.


ערעור על דחיית בקשה רגילה - 1,500 ₪
במקרה והבקשה שהגשתם לוועדת העזבונות נדחתה על ידי הוועדה מבחינה מהותית או מבחינה פיננסית (חשבונאית), משרדנו יבחן את השתלשלות האירועים וינסח עבורכם באופן מקצועי מכתב ערעור (בקשה לעיון מחדש).


שעת ביקורת פנים – 800 ₪
משרדנו מומחה ומנוסה בעריכת ביקורת פנים לעמותות, המהוות תחליף מוכר ומוסמך לוועדת ביקורת.