מבחני תמיכה

תמיכות המדינה בעמותות מוסדרת בהתאם להוראת סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב. על פי הוראת החוק, חייבות תמיכות המדינה להינתן על פי מבחנים שוויוניים, הנקבעים על ידי השרים הממונים בתחומי משרדיהם, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

משרדי הממשלה מפרסמים מעת לעת באתריהם טיוטות של מבחני תמיכה או תיקונים למבחני תמיכה בכדי להביאם לידיעת הציבור ולאפשר שליחת הערות של הציבור על מבחן התמיכה למשרד התומך הרלוונטי. הטיוטה מפורסמת לזמן מוגבל ומצוין בה המועד האחרון לשליחת ההערות למשרד התומך.

משרדנו, המומחה בנושא תמיכות מדינה, מעניק בין היתר את השירותים הבאים:

  • בחינה האם יש לעמותה מבחן תמיכה מתאים אליו היא יכולה להגיש בקשה.
  • ייזום והקמת מבחני תמיכה חדשים.
  • קידום שינויים של מבחני תמיכה קיימים.
  • כתיבת תגובות והערות לטיוטות מבחני תמיכה שפרסמו משרדי הממשלה השונים