קרנות פילנתרופיות

בעולם פעילות אלפי קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של מיליארדי דולרים.

בארץ פעילות עשרות קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

משרדנו - המפעיל מחלקת מחקר - חוקר כל העת את מדיניות התמיכות של הקרנות, התנאים השונים, המטרות המשתנות, ומועדי ההגשה.

משרדנו מטפל הן בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות, והן בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

ב"ה משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל, כך לדוגמא:

 • כפר הנוער הודיות - תמיכה בסך 5,000 פאונד (כ 20 אלף ש"ח) מקרן אנגלית.  
 • קרן עזרה לזולת - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת רכב ידועה
 • קרן עזרה לזולת - תמיכה בסכך 5,000 ש"ח מחברת בניה ידועה
 • מרכז ספורט הרכיבה - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת רכב ידועה
 • גומת חן - תמיכה בסך 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן - תמיכה בסך 15,400 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • יד ביד - תמיכה בסך 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • הודיות - תמיכה בסך 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • הודיות- תמיכה בסך 10,000 ש"ח  מחברת תקשורת ידועה
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות לטיפול בשיניים ע"ש ד"ר יאורית  תמיכה בסך 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מרכז ספורט הרכיבה - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת ידועה
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות לטיפול בשיניים ע"ש ד"ר יאורית  - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת ידועה
 • לב ח"ש - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת ידועה
 • פימל - הנחה של 80% מהעלות השנתית מחברת תקשורת ידועה
 • מדרשת שובה -  הנחה של 80% מהעלות השנתית מחברת תקשורת ידועה
 • תלמוד תורה רוממה -  הנחה של 80% מהעלות השנתית מחברת תקשורת ידועה
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע -  הנחה של 80% מהעלות השנתית מחברת תקשורת ידועה
 • בני דוד - 40,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • כפר הנוער בית חג"י - 132,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע - 55,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 

 

רוצה לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.