קרנות פילנתרופיות

בעולם פעילות אלפי קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של מיליארדי דולרים.

בארץ פעילות עשרות קרנות פילנתרופיות התומכות בעמותות מידי שנה בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

משרדנו - המפעיל מחלקת מחקר - חוקר כל העת את מדיניות התמיכות של הקרנות, התנאים השונים, המטרות המשתנות, ומועדי ההגשה.

משרדנו מטפל הן בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות, והן בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

ב"ה בזכות עבודת מחקר ובזכות הגשה נכונה ונבונה משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מבנקים, תמיכות מדינה, וכן מקרנות פילנתרופיות מישראל ומחו"ל, כך לדוגמא:

 • כפר הנוער הודיות - 20 אלף ש"ח מקרן אנגלית.  
 • כפר הנוער הודיות -  50,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • כפר הנוער הודיות-  10,000 ש"ח  מחברת תקשורת
 • קרן עזרה לזולת קרית גת - 10,000 ש"ח מחברת רכב
 • קרן עזרה לזולת קרית גת - 5,000 ש"ח מחברת בניה
 • מרכז ספורט הרכיבה -  10,000 ש"ח מחברת רכב
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה - 20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • עמותת הצבי ליוצאי אתיופיה - 20,000 ש"ח מחברת הייטק
 • גומת חן - 125,000 ש"ח מחברת הייטק
 • גומת חן - 30,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • גומת חן - 15,400 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • גומת חן - 30,000 ש"ח מקרן פילנטרופית משפחתית
 • מפעל החסד יד ביד -  55,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים -   20,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - 88,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • עתיד עם תקוה - 20,000 מקרן בנקאית
 • מרכז ספורט הרכיבה - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • לב ח"ש - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • מדרשת שובה -   10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תלמוד תורה רוממה -  10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע - 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע - 55,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי
 • מכינה קדם צבאית בני דוד - 40,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • העמותה למען הזקן באשכול - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • קהילת נצרים באריאל - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • חיברותא בית שאן והעמק - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכינה קדם צבאית כרמי חיל פרדס רימוני - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • מכון ירושלים - 20,000 מקרן בנקאית
 • פימל - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל - 25,000 ש"ח מקרן בנקאית
 • פימל - תמיכה בסך 10,000 ש"ח מחברת תקשורת
 • פימל - 100,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • כפר הנוער בית חג"י - 50,000 ש"ח מביטוח לאומי
 • כפר הנוער בית חג"י - 132,000 ש"ח מהאפוטרופוס הכללי

רוצה גם לזכות בסיוע? - צור קשר כעת.