תמיכות משרד ראש הממשלה

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 לא נמצאו קולות קוראים פתוחים

 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד ראש הממשלה ל 13 עמותות תמיכות בהיקף 1,137,713 ₪.

התמיכות הועברו לבקשות שהוגשו לשנת התקציב 2016.

התמיכות ניתנו לפי 3 תקנות התקציב הבאות:

  • 04570114 תמיכה במוסדות ציבור
  • 04510401 תמיכות בארגוני הנצחה
  • 04510316 תמיכות-גיור