תמיכות המשרד לשרותי דת

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 לא נמצאו קולות קוראים פתוחים

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר המשרד לשרותי דת ל 5 עמותות תמיכות בהיקף 829,528 ₪.

התמיכות הועברו לבקשות שהוגשו לשנת התקציב 2016.

התמיכות ניתנו לפי שתי תקנות התקציב הבאות:

  • 22010201 - תמיכה בייעוץ
  • 22010208 - תמיכה בהנצחת רבנים