תמיכות משרד התרבות והספורט

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 לא נמצאו קולות קוראים פתוחים

 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד התרבות ל 621 עמותות תמיכות בהיקף 276,062,862 ש"ח.

התמיכות הועברו בעיקר לבקשות שהוגשו לשנת התקציב 2016.

התמיכות ניתנו לפי 41 התקנות הבאות:

 • 19420233 פעולות תרבות ערבית
 • 19420210 תמיכה בשיפוצי מוסדות
 • 19420245 שימור אתרי התיישבות
 • 19420207 קבוצות תאטרון
 • 19420216 מוסיקה ותזמורות -  תמיכה
 • 19420222 ספרות, כתבי עת ומפעלי  תרבות
 • 19420224 אמנות פלסטית
 • 19420228 חוק  הקולנוע
 • 19420231 תרבות בקהילה תמיכה
 • 19420247 מענק ירושלים לתרבות
 • 19420249 פעולות תרבות לדרוזים
 • 19420251 שימור רצף פעולות
 • 19420214 מוסדות תרבות מדע ומחקר
 • 19420215 תאטראות תמיכה
 • 19420218 מוזיאונים - תמיכה
 • 19420220 מחול תמיכה
 • 19420221 אופרות תמיכה
 • 19420223 ספריות תמיכות
 • 19420226 פסטיבלים לתרבות  ואומנות - תמיכה
 • 19420232 מורשת עדות ישראל
 • 19420234 מוסדות תרבות תורנית
 • 19420235 תרבות בנגב
 • 19420236 בתי ספר לאומנות -  תמיכה
 • 19420254 תמיכה ברבנים רפורמים
 • 19420257 אירגוני גג בתרבות
 • 19420258 תקנת מחול - יוצרים  עצמאיים, הרכבים מרכז
 • 19420259 גופים כליים - מוסיקה
 • 19420260 ארכיונים
 • 19430101 תמיכה באיגודי ספורט
 • 19430102 גביע אירופה לקבוצות  -  תמיכה
 • 19430103 מרכזי מחקר ופיתוח  ושירותים מדעיים
 • 19430104 פעולות ספורט עממיות -  תמיכה
 • 19430106 מרכזי אימון ותחרות  אולימפיים
 • 19430114 התאחדויות ספורט בבתי  הספר
 • 19430118 בעלי צרכים מיוחדים
 • 19430119 משלחות רב ענפיות
 • 19430128 מניעת אלימות בספורט
 • 19430137 הבראת גופי ספורט
 • 19430138 שיטור וסדרנות
 • 19430140 אירוח נבחרות בינ"ל  בארץ
 • 19430201 התאחדויות תמיכה

בתאריך 21/6/2018 הודיע מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט , כי עד לתאריך 17/2018 ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018, עבור תאגידים העוסקים בתרגום ספרות עברית ובקידום ההפצה של ספרות עברית מתורגמת בחוץ לארץ, בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הספרות.

המודעה מופיעה באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/culture_support_2018