תמיכות משרד המשפטים

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 לא נמצאו קולות קוראים פתוחים

 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד המשפטים ל 4 עמותות תמיכות בהיקף 6,502,097 ₪.

התמיכות ניתנו לפי תקנה מס' 08511216 - תמיכות בפיקוח על חסויים חסרי אמצעים.

בתמיכות זכו המוסדות הבאים:

  • גג לנזקק ולחוסה
  • ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה
  • קרן לטיפול בחסויים
  • רעות אפוטרופסות