תמיכות משרד החקלאות

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 לא נמצאו קולות קוראים פתוחים

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד החקלאות ל 67 עמותות תמיכות בהיקף 17,857,836 ₪.

התמיכות הועברו בעיקר לבקשות שהוגשו לשנת התקציב 2016.

התמיכות ניתנו לפי 4 תקנות התקציב הבאות:

  • 33060292 - תמיכות ביעור ובגנים בוטנים
  • 33060293 - תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות
  • 33060296 - תמיכות שנתיות בכפר
  • 33080105 - גרעיני משימה עירוניים