תמיכות משרד החינוך

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

קול קורא מספר 11473 - תמיכה במכונים למנהיגות חברתית קהילתית בחברה הערבית 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11472- תמיכה בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11471- תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בהדרכת תלמידים וסגלי הוראה בנושא השואה - 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11469- תמיכה לחוגי סיור לנוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11468- תמיכה במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות לילדים ולנוער 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11467- תמיכה בתוכנית טרום שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי לבוגרי כיתות י"ב לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11466- תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים  טבע וסביבה לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11465- תמיכה בארגוני נוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11464- תמיכה מתקנת תנועות נוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11463- פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי כיתות ט'-י"ב לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11462- פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי כיתות ט'-י"ב לשנת 2020, תאריך סיום 11/02/2020. 

קול קורא מספר 11461- סיוע ותמיכה בהפעלת קבוצות מחנכים לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11460-תמיכה במתנדבים לשנת שירות לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11459- תמיכה במוסדות המקיימים מפגשים בין תלמידים צעירים מאוכלוסיות שונות לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11458- תמיכה במכונים למנהיגות חברתית קהילתית בחברה הערבית 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11457- תמיכה בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11456- תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בהדרכת תלמידים וסגלי הוראה בנושא השואה - 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11454- תמיכה לחוגי סיור לנוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11453- תמיכה במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות לילדים ולנוער 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11452-תמיכה בתוכנית טרום שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי לבוגרי כיתות י"ב לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11451- תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים  טבע וסביבה לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11450-תמיכה בארגוני נוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11449- פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי כיתות ט'-י"ב לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11448- סיוע ותמיכה בהפעלת קבוצות מחנכים לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11447-תמיכה במתנדבים לשנת שירות לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11446- תמיכה במוסדות המקיימים מפגשים בין תלמידים צעירים מאוכלוסיות שונות לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11441- תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקידום והעצמה של בני נוער בסיכון 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11439-תמיכות קונסרבטוריונים עמותות 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11438- תמיכה בגופי תיאום וקישור 2020 משרד החינוך,  תאריך סיום 11/02/2020.

 קול קורא מספר 11431-תמיכות מוזיאונים 2020- עמותות,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11430- תמיכה בארגון הורים ארצי - לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11406- תמיכה במוסדות תורניים 2020 משרד החינוך,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11306- שעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמלית,  תאריך סיום 11/02/2020.

קול קורא מספר 11176- תמיכה מתקנת תנועות נוער לשנת 2020,  תאריך סיום 11/02/2020.

 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד החינוך תמיכות לעמותות ואלכ"רים בסכום כולל של 849,826,656 ש"ח.

התמיכות ניתנו ל 1,525 מוסדות, באמצעות 26 תקנות שונות, דהיינו 26 מבחני תמיכה שונים, כדלהלן:

 1. מפגשים בין תלמידים וצעירים מאוכלוסיות שונות
 2. תרבות יהודית
 3. העצמה רוחנית בחינוך הממלכתי-דתי
 4. מינהל החינוך הדתי
 5. מתנדבים לשנת שירות
 6. הפעלת קבוצת מחנכים
 7. פעילות התנדבותית למען הקהילה
 8. הפעלת מתנדבים במערכת החינוך
 9. תמיכה בתנועות נוער
 10. פעולות עם נוער בסיכון
 11. תמיכה בארגוני נוער
 12. תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה וסיורים
 13. מכינות אופק לנוער בסיכון
 14. תמיכה באכסניות חינוכיות לילדים ונוער
 15. תמיכה במוזיאונים
 16. תמיכה במדריכים מוסיקליים
 17. תמיכה במרכז למחקר ולהוראת הטבע והנוף
 18. נוער שוחר מדע
 19. תמיכה במעבדות טכנולוגיות מרכזיות
 20. תמיכה בשיעורי תורה ותרבות יהודית
 21. מרכזים להעמקת החינוך היהודי
 22. מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל
 23. מדרשות שילוב
 24. מוסדות תורניים
 25. גרעין חינוכי לאומי
 26. גופי תיאום וקשר