הגשת בקשה לתמיכה

הגשת בקשה לתמיכה במערכת הממוחשבת (מרכבה)

הקמת מוסד חדש

הגשת בקשה מחייבת קיומו של המוסד כספק במערכת מרכבה.

על מייצג גוף שטרם הגיש בקשה לתמיכה מהמשרד אליו הוא מתכוון לפנות, למלא טופס "פרטי הקמה ועדכון מוסד" ולהעבירו למשרד, בצירוף המסמכים הנדרשים להקמת ספק. 

 

שינוי פרטי בנק

בפורטל הנציג יוכל לצפות בנתוני חשבון הבנק שלו. אם נתוני הבנק המופיעים בפורטל שגויים, יש ליצור קשר עם המשרד.

 

הקמה ועדכון מורשי חתימה ובעלי תפקידים

פורטל התמיכות מחייב קיום שני בעלי תפקיד במוסד: יו"ר או מנכ"ל וחשב או גזבר. וכן קיום שני מורשי חתימה האמורים לחתום על טופסי הבקשה.

הקמת ועדכון מורשי חתימה– באחריות הגוף למלא את הנתונים החסרים באמצעות הפורטל.

 

הקמה ועדכון מורשים להגשת בקשה

הגדרת נציג גוף - הגורם האחראי מטעם הגוף על הזנת נתוני הבקשה לאינטרנט ומחזיק כרטיס חכם.

 

תהליך הקמת נציג גוף חדש

כאשר גוף מסוים מעוניין בהנפקת כרטיס חכם עבור נציגו, עליו לשלוח את פרטיו למשרד. יש לציין פעולת "הוספת משתמש חדש". המשרד יגדיר את נציג הגוף במערכת מרכבה.
נציג הגוף יוכל לעבוד במערכת הפורטל יומיים לאחר הנפקת הכרטיס החכם.

 

תהליך עדכון נציג גוף

כאשר גוף מסוים מעוניין בשינוי פרטים של בעל  הכרטיס חכם (טלפון, דוא"ל, פקס וכתובת), עליו לשלוח את פרטיו ע"ג הטופס המצ"ב בנספח 2 למבצע התקציב במשרד באמצעות פקס אשר ישנה את הפרטים במרכבה. מיד לאחר העדכון במרכבה ניתן יהיה לראות את שינוי הפרטים בפורטל.

 

ביטול נציג גוף

אם הנציג הוחלף, על הגוף לשלוח את פרטיו למשרד אשר יגרע את נציג הגוף ולציין פעולת "ביטול משתמש". פעולת הגריעה תיראה בפורטל.

 

הנפקת כרטיס חכם

הפעילות בפורטל התמיכות של מרכבה מחייבת שימוש בכרטיס חכם.

ניפוק כרטיס מתבצע באמצעות שתי חברות (קומסיין ופרסונל איי די) שהוסמכו על ידי מדינת ישראל.

הכרטיס הינו רכיב זיהוי אישי של כל משתמש. כמו כן, הכרטיס משמש לחתימה דיגיטלית של המשתמש על מסמכים נדרשים.
כדי להנפיק כרטיס חכם יש ליצור קשר עם החברה המנפיקה ולקבל ממנה הנחיות וטפסים.