תמיכות משרד העלייה והקליטה

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

קול קורא מספר 11538 - הכרת הארץ, המדינה וערכיה ההיסטוריים,  תאריך סיום 6/02/2020.

קול קורא מספר 11537 - קליטה בקהילה לאוכלוסיית קשישים,  תאריך סיום 6/02/2020.

קול קורא מספר 11536- מיצוי זכויות,  תאריך סיום 6/02/2020.

קול קורא מספר 11483- עידוד עלייה- מוסדות העוסקים בעידוד עלייה  לשנת 2020,  תאריך סיום 6/02/2020.

 

 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

 חשוב: הדברים מובאים בתמציתיות ואין להתבסס עליהם

משרד  העלייה והקליטה מודיע מידי שנה על האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע מכספי תמיכות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, למוסדות ציבור הפועלים  בנושאים של עידוד עלייה וקליטה בקהילה.

 

להלן נושאי התמיכה :

  • פעולות חברה ותרבות - אגף בכיר לקליטה בקהילה
  • פעולות לעידוד עלייה - אגף בכיר לעידוד העלייה ותושבים חוזרים

ככלל, המשרד אינו תומך בארגונים המקיימים פעילויות כדלהלן:

  • תנועות נוער;
  • מתנ"סים;
  • מינהל קהילתי;
  • פנימיות – לא תינתן תמיכה עבור הפעילות בשעות אחר הצהריים; האמור בפסקה זו אינו חל על  פעילות לתלמידים  אקסטרנים הלומדים במוסד הפועל לצד פנימייה, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי;
  • פרויקט נעל"ה; 
  • ארגון המעסיק מורים עולים ונתמך בידי משרד החינוך- לא תידון בקשה של ארגון לתמיכה בפעילות הוראה במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, הנעשית בידי  מורים עולים המועסקים בו, אם קיבל תמיכה ממשרד החינוך בעבור סיוע למורים עולים המלמדים במסגרות לא פורמליות.
  • בתחום החינוך הבלתי פורמלי – לעניין זה, לא תחשב פעילות ילדים במסגרת משפחתית.