וועדת העזבונות 2018

הגשת בקשות לוועדת העזבונות לשנת 2018

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה פרסמה ביום 1.1.2017 קול קורא לפיו, ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות לקבלת תמיכה לשנת 2018, החל מיום 4.1.2017 ועד ליום 15.2.2017 למניינם.

וועדת העזבונות ציינה בהודעתה כי בקשות לקבלת תמיכה יש להגיש לפרויקטים העתידים להתבצע בשנת 2018 ובהתאם להוראות נוהל העבודה של וועדת העזבונות והנחיותיה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018.

יצוין כי הגשת הבקשות לוועדת העזבונות מתבצעת בדרך ממוחשבת באמצעות כרטיס חכם.

הוועדה הוסיפה וציינה כי על פי אופני עבודת המערכת הממוחשבת, מוסד אשר יקדים להגיש בקשתו, יקבל קדימות במענה לגבי תקינות הבקשה מבחינה טכנית, אולם מניסיוננו המקצועי אין בכך בכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של הבקשה, ואין בכך בכדי להקדים את קבלת התשובה הסופית.

כמידי שנה, מוסד שלא למטרת רווח רשאי להגיש בקשה לתמיכה עבור כל נושא מהנושאים המפורטים בסעיף 3(א) לנוהל הוועדה או עבור נושא שהוגדר באחד מהעיזבונות המיועדים הייחודיים או עבור אחד מנושאי התמיכה העיקריים הבאים, אותם הגדירה הוועדה כדלהלן:

  • "סיוע לנפגעי השריפות שהתחוללו במהלך חודש נובמבר 2016.בקשות בנושא זה יוגשו אך ורק ע"י רשויות מקומיות שבתחומן אירעו השריפות. הסיוע יינתן בעבור נזקים שלא מומנו במלואם ע"י גורם אחר ובהתאם לתכנית ולקריטריונים שייקבעו ע"י הרשויות ויוגשו לוועדה, אך לא למימון כח אדם המועסק ככלל ע"י הרשות עצמה. ההקצבות בנושא תמיכה זה יינתנו לביצוע בשנת 2017."
  • "קידום וחיזוק הריבונות של מדינת ישראל, באמצעות סיוע לפעילויות שמטרתן העמקת ערכי המדינה בקרב אזרחיה ו/או פעילויות נגד הטלת חרם כלכלי, אקדמי, תרבותי ואחר על ישראל. סכום התמיכה"
  • "תמיכה בהעלאת מופעי תרבות (הצגות , קונצרטים, מופעים מוזיקליים וכד') באזורי הפריפריה הגיאוגרפית בישראל, בעבור תושבי האזור במחיר מופחת, ע"י סיוע במימון העלויות הנובעות ישירות ממיקומם המרוחק של המופעים, ולא בשכר האמנים והוצאות קבועות".
  • "פעילות להעצמת נשים בישראל, בדרך של עידוד, סיוע, הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים קטנים והפעלתם".
  • "תמיכה באוכלוסיית הקשישים השוהים מחוץ לביתם ע"י סיוע בשיפוץ והצטיידות בתי אבות".

התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.

 

משרדנו אשר הינו המומחה בנושא, מתכבד להודיע כי לקבלת ייעוץ מקצועי בתשלום בנושאים: ההגשה לוועדת העזבונות,  תכנון הבקשה, ניסוח הבקשה , או בדיקתה, הציבור מוזמן ליצור קשר דרך אתר זה.

 

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2016 ללקוחותינו 4,285,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2016
 83% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - 10,317,000 ש"ח.

הצטרפו להצלחה