pef

משרדנו מטפל הן בקבלת אישורים בארץ (סעיף 46) ובעולם (כדוגמת הכרת PEF) לצורך הכרה לצורכי מס, אישורים הנדרשים ע"י הקרנות השונות לקבלת תמיכות, והן בכתיבת בקשות והגשתן בהצלחה וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת המענקים.

 pef