סרט הדרכה - ועדת העזבונות 2019

סרט הדרכה - היכרות עם וועדת העזבונות 2019 - מרצה יוסף שפר - מנהל וועדת העזבונות בשנים 2004-2012

תודה רבה לכל העמותות שלקחו חלק ביום העיון