המלצות משרדי ממשלה

ההמלצות ניתנו בעת כהונתו של יוסף שפר כמנהל וועדת העזבונות בין ההמלצות ניתן לראות את המלצות הממונים על התמיכות והעזבונות במשרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הדתות, משרד התרבות, משרד השיכון, משרד הפנים, משרד המשפטים וכמובן - וועדת העזבונות.

משרד הדתות ממליץ על יוסף שפר
משרד הדתות ממליץ על יוסף שפר
הממונה על העזבונות והתמיכות במשרד הדתות, מר אפי עמר ממליץ על יוסף שפר
 
אני מכיר את מר יוסף שפר מאז תחילת שנת 2004 בה התמנה לתפקיד מנהל הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של העיזבונות . מר יוסף שפר הינו מומחה לנושאי העיזבונות, התמיכות וההקצבות אשר ניתנים לאלכ"רים, והוא בעל ידע עמוק ונרחב בכל עולם העמותות. מר שפר הוא איש מינהל מעולה , אדם מקצועי,יעיל, בהיר מחשבה ומהיר החלטה. הוא יודע לבחון את מצב העבודה לאשרו, להציע וליישם חידושים ותהליכי עבודה משתפרים. בתפקידו הוא ייעל מאוד את עבודת ועדת העזיבונות, הטמיע דרכי ניהול חדשניות וקיצר את התהליך המייגע אשר היה נחלת הוועדה עד לבואו. שנים רבות נוהלו ענייני ועדת העיזבונות באיטיות עד שיוסף הגיע והכניס במערכת תווית חיובית . הכל נראה כרגע אחרת ולטובה. יוסף ביצע את כל אלו בלבביות , באנושיות ובנחת רוח תוך מתן דגש על שרות ברמה הגבוהה ביותר שנראתה במגזר הציבורי. יוסף רואה מול עיניו את טובת כל הלקוחות, קרי המורישים, משרדי הממשלה ובהם משרדנו - המשרד לשרותי דת , והעמותות אותן שירת בנאמנות אין קץ. מר יוסף שפר מהווה דוגמא למנהל נאמן , חרוץ ומקצועי , אשר בטוחני כי לסייע לכל תאגיד ולנהל בהצלחה יחידות ותאגידים בכל המגורים.


יו"ר וועדת העזבונות ממליץ על יוסף שפר
יו"ר וועדת העזבונות ממליץ על יוסף שפר

המלצת יו"ר וועדת העזבונות השופט נתן עמית על יוסף שפר

אני שופט של בית המשפט המחוזי בת"א וכיום אני מכהן , כיו"ר הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.עפ'י נוהל העבודה של הוועדה, יש לוועדה מנהל הממונה ע"י מנכ"ל משרד המשפטים בהתייעצות עם יו"ר הוועדה, לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותו לשתי תקופות נוספות של 3 שנים כל אחת.יוסף שפר הוא מנהל הועדה והוא מצוי כיום בקדנציה השלישית לכהונתו, והיוצא מכך שהוא מכהן בתפקיד במהלך כל התקופה שאני משמש כיו"ר הועדה.מהיכרותי כאמור איתו יכולני לומר שיוסי שפר הוא בעל ידע כלכלי נרחב, בעל יוזמה ונעים הליכות ומנהל את הועדה בצורה יוצאת מן הכלל.הוא שולט בכל האספקטים הכלכליים והחשבונאיים הכרוכים באלפי בקשות שמוגשות לוועדה, ובכל הכרוך במערך העמותות בארץ וניהולן.בנוסף ניהול צוות העובדים על ידו נעשה בצורה נעימה ויעילה, המאפשר לוועדה לדון ולהחליט במאות בקשות מדי שנה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.קראתי את התיאור התפקיד המכרז לגבי תפקיד מנהל מינהלת השירות האזרחי  והלאומי ולפי דעתי הוא בהחלט ראוי ומתאים לתפקיד.הממונה על התמיכות במשרד התרבות והספורט ממליץ על יוסף שפר
הממונה על התמיכות במשרד התרבות והספורט ממליץ על יוסף שפר

מר שלמה יצחקי - הממונה על התמיכות במשרד התרבות והספורט ממליץ על יוסף שפר

אני קולגה של יוסף כבר מספר שנים, ויוצא לי להכירו ולהתרשם -הן ממקצועיותו ויעילותו הרבה, שליטתו בחומר, והחשוב מכל בימנו אלה- נחת הרוח והשלווה בה מנהל את העניינים. שנים רבות נוהלו עיני ועדת העזבונות באיטיות עד שיוסף הגיע והכניס במערכת תזזית חיובית. הכל ניראה כרגע אחרת ולטובה.

בכל מקום שיוסי יעבוד הוא יהיה לברכה ויעלה את קרנה של אותה יחידה. הממונה על העזבונות במשרד הרווחה ממליצה על יוסף שפר
הממונה על העזבונות במשרד הרווחה ממליצה על יוסף שפר

מר יוסף שפר משמש בתשע השנים האחרונות כמנהל ועדת העיזבונות במשרד המשפטים במסגרת עבודתנו המשותפת בלו"ז, הטיפולבבקשות התמיכה מקצועי וענייני כל זאת למרות אלפי הבקשות בשנה שבאחריותו.

בתקופת כהונתו נעשו שינויים מהותיים שייעלו את התהליך העבודה.

חשוב לציין כי יוסף שפר שם דגש על שיפור השירות לעמותות שמתבטא בקיצור זמן הטיפול בבקשות התמיכה כמו גם מתן מענה הולם לפניות העמותות בנושאים שונים ומגוונים.

יוסף שפר ניחן בנועם הליכות ומקיים יחסי עבודה נאותים עם הגורמים השונים במשרדנו, תרומתו לעבודת ועדת עזבונות המדינה הותירה חותם.משרד הפנים ממליץ על יוסף שפר
משרד הפנים ממליץ על יוסף שפר

מר יוסף שפר עבד במשרד הפנים באגף לביקורת ברשויות המקומיות, כמרכז ביקורת כחמש שנים.תחומי עבודתו ותפקידיו כללו: הבנת תוכניות ביקורת, ביצוע הביקורת ועריכת דוחות הביקורת.כמו כן באחריותו ריכוז נושא הטיפול בתלונות הקשורות לרשויות המקומיות במחוז חיפה. במהלך עבודתו ביצע ביקורות ברשויות מקומיות, בועדות לתכנון ולבנייה, בחברות עירוניות ובאיגוד ערים. מר שפר עבד ביעילות וביצע את תפקידו לשביעות רצון הממונים עליו, העובד אחראי וניתן להטיל עליו משימות, משקיע בעבודתו.מתוך היכרותי האישית את כישוריו ואת אופן ביצוע התפקידים המוטלים עליו, אין לי ספק באשר ליכולתו למלא תפקידים בתחום הביקורת בסקטור העסקי והציבורי. אני מאחל למר שפר הצלחה ובטוחני כי יוכל לתרום בכל אשר יפנה.הממונה על העזבונות במשרד החינוך ממליץ על יוסף שפר
הממונה על העזבונות במשרד החינוך ממליץ על יוסף שפר

מר מנחם פאלק - הממונה על העזבונות במשרד החינוך ממליץ על יוסף שפר

אבקש בזאת להעיד שאני מכיר את מר יוסף שפר מאז התמנותו לתפקיד מנהל הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של העיזבונות.

מר שפר הוא איש מינהלה מעולה, אדם מקצועי, בהיר מחשבה ןמהיר החלטה. הוא יודע לבחון את מצב העבודה לאשרו, להציע וליישם חידושים ותהליכי עבודה משופרים. בתפקידו הוא ייעל את העבודה, קיצר את התהליכים, כל אלו בנועם ורוח חברית. הוא ראה מול עיניו את טובת הלקוח, קרי העמותות אותן שירת ומעידך את מתן העזרה והתמיכה הדרושה לשותפיו לעבודה ממשרדי הממשלה האחרים, כמו למשל ממשרד החינוך.מר יוסף שפר מהווה דודמה למנהל נאמן, חרוץ ומקצועי.משרד הבינוי והשיכון ממליץ על יוסף שפר
משרד הבינוי והשיכון ממליץ על יוסף שפר

לשכת מנכל משרד הבינוי והשיכון ממליץ על יוסף שפר

זה יותר מ- 10 שנים שאני מטפלת בנושא של תמיכות מוועדת העזבונות. ברצוני לציין שחלו שיפורים רבים במשך השנים האחרונות ובמיוחד בשנתיים האחרונות. היוזמות החדשות שלכם והשינויים שערכתם עזרו למשרדנו בטיפול בבקשות המועברות לטיפולנו והן בתשובות שאנחנו מקבלים מוועדת העזבונות. כשפניתי אליך קיבלתי תשובות מיידיות ברורות וענייניות. זה מאוד מקל על הטיפול וההתנהלות מול העמותות שלהם אנחנו מסייעים דרך וועדת העזבונות. לאחרונה שינוי הנוהל הביא לבהירות, סדר והגינות מרבית, כדי לסייע לפונים בבקשות ובתקציבים שאושרו ואכן רואים ששינויים אלה מביאים ליעילות רבה.חברי וועדת העזבונות ממליצים על יוסף שפר
חברי וועדת העזבונות ממליצים על יוסף שפר

חברי וועדת העזבונות ממליצים על יוסף שפר

מר יוסף שפר מוכר לי מזה שלוש שנים, הכרתיו מעבודתנו המשותפת בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.

מר שפר הוא מנהל הועדה. הוא אחראי, בין השאר, על ניהול תקציב הועדה. הכנת תכנית העבודה השנתית שלה. יישום הוראות מנכ"ל משרד המשפטים בנושאים מנהליים ותקציביים של הועדה. הוא מרכז את כל עבודת הועדה, מנחה ומפקח על צוות העובדים העושים במלאכה. הוא אחראי על הכנת בקשות התמיכה המובאות לעיון חברי הועדה ולהחלטתם, כמו כן הוא אחראי על התקשורת עם קהל הפונים לוועדה, מתן הסברים ומידע רלבנטי לפונים אליה ועוד. המטלות בהן עוסק מר שפר הן רבות והעומס והאחריות המונחים על כתפיו גדול. בתופה זו יכולתי לעמוד על תכונותיו הניהוליות והאנושיות. יכולה אני לציין כי עבודת הועדה נעשית בצורה יעילה ומסודרת תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים ולחוצים בזכות יכולת הארגון והאחריות הרבה המאפיינים אותו. מר שפר מסור מאד לתפקידו והוא סוחף עמו את צוות העובדים בזכות תכונותיו האנושיות וסבלנותו. הוא נעים הליכות, אדיב וקשוב לדרישות תפקידו כמנהל, אציין כי בקיאותו בפרטים הקטנים וכושר זכרונו היו לעזר רב בעבודת הועדה.רו"ח ועדת העזבונות ממליץ על יוסף שפר
רו"ח ועדת העזבונות ממליץ על יוסף שפר

רו"ח ועדת העזבונות ממליץ על יוסף שפר

משרדנו עבד מול מר יוסף שפר במשך תקופה של 3 שנים משרדנו העניק שירותי ביקורת לוועדת העזבונות של משרד המשפטים ומר שפר פעל מולנו כנציג הבכיר מטעם ועדת העזבונות במהלך התקופה הנ"ל, למדנו להכיר ולעבוד מול אדם איכותי מקצועי, הגון נעים הליכות ובעל מוסר עבודה גבוה. מר שפר גילה בקיאות ומקצועיות בתחום התמיכות הכספיות למוסדות ציבור, הנחיות רשם העמותות והחשב הכללי במשרד האוצר, חוק ותקנת העמותות, הנחיות ועדת העיזבונות , תקני חשבונאות החלים על מוסדות מלכ"ר וכדו'.

מר שפר הותיר בנו רושם חיובי מאוד ואנו בטוחים כי תרומתו תהיה ניכרת בכל אירגון בו יקח חלק.המלצת משרד הפנים
המלצת משרד הפנים

מר יוסף שפר עובד באגף לביקורת ברשויות המקומיות, בתפקיד מרכז ביקורת וכרפרנט למחוז חיפה, מזה כשלוש שנים, לאור בקשתו להתמודד על משרות אחרות מחוץ למשרד הפנים ניתנת המלצה זו.          יוסף הינו בעל השכלה אקדמאית- תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים, מטעם אוניברסיטת בר אילן. במסגרת עבודתו, ערך ביקורות רבות ברשויות מקומיות, בוועדות מקומיות לתיכנון ולבניה, בחברות הכלכליות ובאיגוד ערים.  יוסי מבצע את תפקידו לשביעות רצוני במסירות וביעילות. מתוך הכרותי האישית את כישוריו ואת אופן ביצוע התפקידים המוטלים עליו, ואין לי ספק באשר ליכולתו למלא תפקידי ניהול וביקורת בכירים בסקטור העסקי והציבורי.  >>