תמיכות משרד פיתוח נגב, גליל וש.פעולה

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 קול קורא מספר 11123- תמיכה בכפרי נוער בסיכון לאוכלוסיות יחודיות, תראיך סיום 03/11/2019. 

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה