תמיכות משרד התרבות

בשנת 2017 העביר משרד התרבות ל 621 עמותות תמיכות בהיקף 276,062,862 ש"ח.

התמיכות הועברו בעיקר לבקשות שהוגשו לשנת התקציב 2016.

התמיכות ניתנו לפי 41 התקנות הבאות:

 • 19420233 פעולות תרבות ערבית
 • 19420210 תמיכה בשיפוצי מוסדות
 • 19420245 שימור אתרי התיישבות
 • 19420207 קבוצות תאטרון
 • 19420216 מוסיקה ותזמורות -  תמיכה
 • 19420222 ספרות, כתבי עת ומפעלי  תרבות
 • 19420224 אמנות פלסטית
 • 19420228 חוק  הקולנוע
 • 19420231 תרבות בקהילה תמיכה
 • 19420247 מענק ירושלים לתרבות
 • 19420249 פעולות תרבות לדרוזים
 • 19420251 שימור רצף פעולות
 • 19420214 מוסדות תרבות מדע ומחקר
 • 19420215 תאטראות תמיכה
 • 19420218 מוזיאונים - תמיכה
 • 19420220 מחול תמיכה
 • 19420221 אופרות תמיכה
 • 19420223 ספריות תמיכות
 • 19420226 פסטיבלים לתרבות  ואומנות - תמיכה
 • 19420232 מורשת עדות ישראל
 • 19420234 מוסדות תרבות תורנית
 • 19420235 תרבות בנגב
 • 19420236 בתי ספר לאומנות -  תמיכה
 • 19420254 תמיכה ברבנים רפורמים
 • 19420257 אירגוני גג בתרבות
 • 19420258 תקנת מחול - יוצרים  עצמאיים, הרכבים מרכז
 • 19420259 גופים כליים - מוסיקה
 • 19420260 ארכיונים
 • 19430101 תמיכה באיגודי ספורט
 • 19430102 גביע אירופה לקבוצות  -  תמיכה
 • 19430103 מרכזי מחקר ופיתוח  ושירותים מדעיים
 • 19430104 פעולות ספורט עממיות -  תמיכה
 • 19430106 מרכזי אימון ותחרות  אולימפיים
 • 19430114 התאחדויות ספורט בבתי  הספר
 • 19430118 בעלי צרכים מיוחדים
 • 19430119 משלחות רב ענפיות
 • 19430128 מניעת אלימות בספורט
 • 19430137 הבראת גופי ספורט
 • 19430138 שיטור וסדרנות
 • 19430140 אירוח נבחרות בינ"ל  בארץ
 • 19430201 התאחדויות תמיכה