תמיכות משרד הכלכלה

לשנת 2016 העביר משרד הכלכלה ל 48 עמותות תמיכות בהיקף 10,127,563 ₪.

התמיכות ניתנו לפי 5 התקנות הבאות:

  • תמיכה למועמדים לתוכנית הנדסאים חרדים
  • תמיכה לבוגרי מכינה טכנולוגית מהמכללות להנדסאים
  • תמיכה לסטודנטים לתכנית לשילוב סטודנטים מהמגזר הבדואי המתגוררים בדרום הארץ במסלול לתואר הנדסאי במכללות הטכנולוגיות
  • תמיכה לבוגרי מכינות טכנולוגיות מהמרכז החרדי
  • תמיכות למוסדות ציבור המעניקים מידע ייעוץ וסיוע לעובדים