תמיכות משרד החינוך

קולות קוראים שפורסמו לאחרונה 

 קול קורא מספר 10623 -תמיכה בפעילות לא פורמלית למתן מידע הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל.  תאריך סיום תוקף 16/03/2019

   

לקבלת יעוץ מקצועי בנושא פנו אלינו 

הצטרפו להצלחה

 

בשנת 2017 העביר משרד החינוך תמיכות לעמותות ואלכ"רים בסכום כולל של 849,826,656 ש"ח.

התמיכות ניתנו ל 1,525 מוסדות, באמצעות 26 תקנות שונות, דהיינו 26 מבחני תמיכה שונים, כדלהלן:

 1. מפגשים בין תלמידים וצעירים מאוכלוסיות שונות
 2. תרבות יהודית
 3. העצמה רוחנית בחינוך הממלכתי-דתי
 4. מינהל החינוך הדתי
 5. מתנדבים לשנת שירות
 6. הפעלת קבוצת מחנכים
 7. פעילות התנדבותית למען הקהילה
 8. הפעלת מתנדבים במערכת החינוך
 9. תמיכה בתנועות נוער
 10. פעולות עם נוער בסיכון
 11. תמיכה בארגוני נוער
 12. תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה וסיורים
 13. מכינות אופק לנוער בסיכון
 14. תמיכה באכסניות חינוכיות לילדים ונוער
 15. תמיכה במוזיאונים
 16. תמיכה במדריכים מוסיקליים
 17. תמיכה במרכז למחקר ולהוראת הטבע והנוף
 18. נוער שוחר מדע
 19. תמיכה במעבדות טכנולוגיות מרכזיות
 20. תמיכה בשיעורי תורה ותרבות יהודית
 21. מרכזים להעמקת החינוך היהודי
 22. מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל
 23. מדרשות שילוב
 24. מוסדות תורניים
 25. גרעין חינוכי לאומי
 26. גופי תיאום וקשר