תמיכות משרד האוצר

בשנת 2017 העביר משרד האוצר תמיכות בהיקף 2,330,796 ש"ח.

התמיכות ניתנו לפי תקנה מס' 25020220 בנושא תמיכה בארגונים - מרכזי  יום לניצולי שואה.

בתמיכות זכו 3 עמותות.