וועדת העזבונות 2017

התאריך האחרון להגשת בקשות היה 31/3/2016 , עפ"י הנוהל המועד הועדה מחויבת לפרסם את המועד הבא במהלך חודש דצמבר

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2016 ללקוחותינו 4,285,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2016
 83% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - 10,317,000 ש"ח.

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

בשנה שחלפה, ניתן היה באופן חריג, להגיש בקשה לתמיכה רק בעבור פרויקט המתאים למטרתו המוגדרת של אחד מהעיזבונות המיועדים שרשימתם מפורסמת באתר , או עבור אחד מנושאי התמיכה המפורטים להלן:

א. פרויקטים חינוכיים שמטרתם קידום מצוינות מדעית ו/או יזמות עסקית בקרב בני נוער המתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל.           

ב. עידוד פרויקטים חברתיים לשיפור איכות החיים והסביבה בדרך של הקמה וטיפוח של גינות קהילתיות בשכונות מגורים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, תוך שיתופם הפעיל של תושבי אותן שכונות.

ג. פעילות שמטרתה הפגת המתיחות הבין-דתית בישראל בדרך של היכרות, שיח, ושיתוף פעולה בין נושאי תפקידים דתיים בני דתות שונות.

ד. פעילות לעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי אזרחי.

וועדת העזבונות קבעה כי התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מוכח בהם.
לא ניתן להגיש בקשה לתמיכה בכל נושא אחר.

כתוצאה מההגבלות חלה ירידה חדה במספר הבקשות שהוגשו לוועדה - פחות מ 1,100 בקשות, לעומת קרוב ל 2,000 בקשות שהוגשו אשתקד.

מרבית הבקשות נפסלו על הסף עקב ליקויים טכניים שונים.

כדי להתגבר בעתיד  על כל המכשולים ולהצליח בהגשה - הירשמו לכנס וועדת העזבונות כאן

לצפיה בסרטי הדרכה על וועדת העזבונות לחץ כאן.

 

וועדת העזבונות 2017