יום עיון ועדת העזבונות 10/12/17

תודה רבה לכל העמותות שלקחו חלק ביום העיון

יום עיון ועדת העזבונות 10/12/17