ועדת העזבונות 2016

הדרך החדשה להגיש בקשה לוועדת העזבונות 2016

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולהביא בשנת 2016 ללקוחותינו 4,285,000 ש"ח.
(
מוועדת העזבונות, משרדי ממשלה, חברות, קרנות, בנקים ותורמים פרטיים)

בשנים 2014-2016
 83% מלקוחותינו זכו בתמיכות.
סכום התמיכה ללקוחותינו - 10,317,000 ש"ח.

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

השנה לראשונה הגשת הבקשות התבצעה באמצעות מערכת ממוחשבת שהכניסה אליה הינה מדף וועדת העזבונות באתר משרד המשפטים, בו גם תפורסם הדרכה טכנית להגשה.
ניתן היה להגיש בקשה לתמיכה עבור אחד מאלו:

 1. נושא מהנושאים המפורטים בסעיף 3(א) לנוהל וועדת העזבונות

 2. נושא מאחד מהעיזבונות המיועדים שיפורסמו.

 3. אחד מ 4 נושאי התמיכה העיקריים הבאים (בכפוף לכך שלמוסד המבקש ניסיון מוכח בנושא):

  1. סיוע, שירותים אישיים ותמיכה ישירה חינם לניצולי שואה בצרכים יומיומיים.

  2. פעילות התנדבותית של בני נוער כסיוע לאוכלוסיות מוחלשות בקהילות הפריפריה בגליל ובנגב.

  3. היכרות, הבנה ושיתוף בין יהודים לערבים/נוצרים, ובין חילונים לדתיים.

  4. רווחת בעלי חיים (חיות במצוקה, ערכים, ועידוד לאימוץ).


וועדת העיזבונות להשתמש במערכת ממוחשבת חדשה - יעל"ה ("ייעוד עיזבונות לטובת המדינה") אשר רק באמצעותה ניתן להגיש בקשה לוועדת העזבונות.

הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של המוסד.

מוסדות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה, לשימוש במרכבה, יוכלו להשתמש בו במערכת העזבונות, לאחר ביצוע שיוך נציג למוסד, באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת נציג שהוא מורשה חתימה, חתום ומאושר ע"י עו"ד, דרך אתר הוועדה. לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מהוועדה תשובות לפנייתו במייל חוזר.
א. באופן מיידי תשובה זו: "בקשתך נקלטה במערכת ותטופל בהקדם האפשרי."
ב. וכעבור מס' ימים תשובה זו: "
בקשתך לשמש כנציג המוסד ("שם המוסד") מול וועדת העיזבונות אושרה החל מתאריך (".......")".

מוסד אשר מתקשה להתמודד מול המערכת הממוחשבת, מוזמן לפנות למשרדנו.


ועדת העזבונות 2016